Przejdź do treści

Orkiestra z Roczyn solidarnie z Ukrainą

Informacje, 06 marca 2022 09:09

Muzycy z Roczyn wielokrotnie występowali na Ukrainie, we Lwowie, Żytomierzu, Brodach, Równe i w innych miejscowościach, grając naszym sąsiadom i pomagając, a teraz walczą Ukraińcy. walczą o swoją wolność.

Bracia Ukraińcy! W tym trudnym czasie chcielibyśmy wyrazić wsparcie dla Waszej bohaterskiej postawy. Jako orkiestra, łączymy się z Wami w najbardziej uniwersalnym języku, jaki istnieje, czyli poprzez muzykę – poprzez Wasz hymn narodowy. Bądźcie dzielni! pozostajemy z Wami myślami i modlitwą…


Браття Українці! В цей важкий час, ми хотіли би висловити свою підтримку Вашій героїчній боротьбі. Ми, як оркестр, єднаємося з Вами через найбільш універсальну мову яка існує, тобто через музику -через ваш гімн. Будьте сильними!
Ми з Вами в наших думках і молитвах…

Hymn Ukrainy – symbol suwerennego narodu ukraińskiego. Chcemy naszym wykonaniem wyrazić Solidarność z naszymi sąsiadami. Drodzy przyjaciele! Jesteśmy całym sercem z wami, jesteśmy dumni z Waszej walki, trzymajcie się, dobro zawsze zwycięży zło!

Дорогі друзі! Ми – з вами всім серцем, пишаємося вашою боротьбою, тримайтеся, добро завжди переможе зло! „Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля”
„Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała, ani wolność”.


Źródło: Orkiestra Dęta przy OSP w Roczynach

Podziel się
Skip to content