Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Informacje, 08 stycznia 2020 09:59

​Urząd Miejski w Andrychowie uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.

Podziel się

Zgodnie z uchwałą nr XVI-109-19 w sprawie zmiany uchwały nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015 r. (z późn. zm.) dotyczącej określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów, opłata od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 20,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w/w uchwała wprowadza opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 40,00 zł miesięcznie.

Ponieważ w chwili obecnej segregacja odpadów jest obowiązkowa (czyli nie ma możliwości zadeklarowania braku prowadzenia segregacji odpadów na nieruchomości), w przypadku jeżeli firma zbierająca odpady stwierdzi, że mieszkańcy danej nieruchomości nie wypełniają obowiązków, to gmina naliczy stawkę opłaty podwyższonej za miesiąc, w którym nie dopełniono selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegóły w ulotce >> KLIKNIJ TUTAJ >>

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama