Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Oferty pracy PUP Wadowice (w Polsce i za granicą)

Informacje, 20 września 2021 09:53

Bliższych informacji o poniższych ofertach można uzyskać u doradców klienta oraz u pośredników pracy: Joanna Kiszczak| PUP Wadowice Filia Andrychów, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pok. 20, 21, tel. (33) 432 21 35. Marta Frączek, Sabina Przybył | PUP Wadowice ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, pok. 04, tel. (33) 432 21 04

OFERTY PRACY UMYSŁOWEJ

1. Pracownik socjalny – Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust.1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
1)posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
2)ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
3) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
4) posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego,
5) przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
6) otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
7) otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
8) przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych; umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy ops@um.andrychow.pl.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 33 00

2. Asystent projektanta DRÓG I MOSTÓW – Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Inżynieria Drogowa lub Sanitarna. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi programu Auto-Cad, mile widziani studenci 4 roku. Możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 54a poprzedzony kontaktem telefonicznym: 601314275 (pon-pt w godz. 8-15).
Chmiel Tadeusz Projektowanie i Nadzór Inwestycji
ul. Mickiewicza 54a, 34-200 Sucha Beskidzka

3. Psycholog – Wykształcenie wyższe psychologiczne. Umiejętność indywidualnej i grupowej pracy z klientem Ośrodka; cierpliwość, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność organizowania pracy własnej, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność., mile widziane doświadczenie zawodowe; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy ops@um.andrychow.pl. Pracodawca wymaga CV, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje tj. doświadczenie zawodowe, wykształcenie; oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych RODO; oświadczenia o stanie zdrowia.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów

4. Doradca klienta – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziane doświadczenie w handlu 1 rok. Umiejętność obsługi urządzeń mobilnych (smartfonów), umiejętność obsługi komputera. Mile widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.
CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516081650 w celu umówienia się na spotkanie.
Można również APLIKOWĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów

5. Logistyk-Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne. Uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie w pracy min. 1 rok jako magazynier. Mile widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.
CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516081650 w celu umówienia się na spotkanie.
Można również APLIKOWĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów

6. Doradca klienta – Wykształcenie nie jest istotne. Niepełnosprawność. Możliwość przyuczenia.
CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516461834 w celu umówienia się na spotkanie. Można również APLIKOWĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów

7. Logistyk – Wykształcenie nie jest istotne. Niepełnosprawność. Możliwość przyuczenia.
CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516461834 w celu umówienia się na spotkanie. Można również APLIKOWĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów

8. Fizjoterapeuta – Wykształcenie wyższe kierunkowe, istnieje możliwość doszkolenia.
Kontakt osobisty lub telefoniczny 502 107 573.
Mach – Piesiewicz Roksana ROXELLA CENTRUM REHABILITACJI I SPA
ul. Krakowska 160 a, 34-120 Andrychów, tel.: 502 107 573

9. Nauczyciel gry na fortepianie – Wykształcenie min. średnie muzyczne lub ukończona szkoła muzyczna I lub II stopnia lub wykształcenie wyższe magisterskie na Akademii Muzycznej. Umiejętność akompaniamentu.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonicznym 606335683
Gawęda Krzysztof METRUM
Ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów

10. Nauczyciel wokalu – Wykształcenie min. średnie muzyczne lub ukończona szkoła muzyczna I lub II stopnia lub wykształcenie wyższe magisterskie na Akademii Muzycznej. Umiejętność podstawowej gry na fortepianie.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonicznym 606335683
Gawęda Krzysztof METRUM
Ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów

11. Kierownik sklepu – Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze współpracownikami, współpraca przy realizacji zadań, umiejętność łączenia celów zespołowych oraz własnych dążeń, zdolność do zawierania kompromisu, umiejętność pracy w grupie, niekonfliktowość. Praca na terenie Galerii Andrychów przy ul. Biała Droga 2.
Kontakt z pracodawcą telefoniczny 506 867 781 lub mailowy: aleksandra.pompala@pl.dealz.eu
DEALZ POLAND Sp. z o.o.
ul. Jana henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

12. Zastępca kierownika sklepu – Wykształcenie min. średnie, 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w grupie, zarządzania zespołem, wyznaczania priorytetów, delegowania, obsługi komputera. Praca na terenie Galerii Andrychów przy ul. Biała Droga 2.
Kontakt z pracodawcą telefoniczny 506 867 781 lub mailowy: aleksandra.pompala@pl.dealz.eu
DEALZ POLAND Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

13. Asystent architekta/kreślarza – Wykształcenie min. średnie, doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie przy koordynacji projektów wielobranżowych, znajomość programu AutoCad i GstarCad, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonem; 603 570 202 lub mailowy; biuro.jwprojekt@wp.pl
Wajdzik Jakub USŁUGI PROJEKTOWE
ul. Cicha 2, 34-100 Wadowice

14. Młodszy wychowawca – Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku młodszego wychowawcy średnie ale z min. 3 letnim stażem w pracy z dziećmi, znajomość ustaw w oparciu o które funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie i Świetlica Środowiskowa, mile widziane doświadczenie w pracy w świetlicy lub doświadczenie w pracy pedagogicznej, mile widziana znajomość języka angielskiego, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku , niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe.
Kontakt osobisty, telefoniczny 33 875 24 29. Pracodawca wymaga CV, list motywacyjny, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje tj. doświadczenie zawodowe, wykształcenie; oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych RODO; oświadczenia o stanie zdrowia; oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów

15. Opiekun – Wykształcenie min. zawodowe. W przypadku wykształcenia zawodowego wymagany min. 1 rok doświadczenia w pracy z bezdomnymi oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. W przypadku wykształcenia min. średniego wymagane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Niekaralność.
Kontakt osobisty Andrychów ul. Starowiejska 22b lub telefoniczny 33 870 89 81
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów

16. Lider Klubu Integracji Społecznej – Wykształcenie wyższe może być kierunek: PEDAGOGIKA, PRWO, ADMINISTRACJA, NAUKI O RODZINIE. Mile widziana specjalizacja w organizacji pomocy społecznej. Min. 1 rok doświadczenia w Klubie Integracji Społecznej.
Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 338753300, mailowy ops@um.andrychow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów

17. Specjalista ds. sprzedaży – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie min. 1 rok, prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP mile widziane.
Kontakt z pracodawcą: osobisty, telefoniczny: 605259095 lub mailowy badan_ksiegowosc@interia.pl
Badan Mirosław Systemy Grzewcze “BADAN”
ul. Bielska 55A, 34-120 Roczyny

18. Nauczyciel wychowania przedszkolnego – Wykształcenie wyższe pedagogiczne w kierunku wychowania przedszkolnego.
Kontakt z pracodawcą: osobisty, telefoniczny: 668 396 400.
Marczyńska Ewa Niepubliczne Przedszkole MAŁY BYSTRZAK
ul. Słowackiego 4E, 34-120 Andrychów

19. Pracownik biurowy- Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie, znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego w stopniu podstawowym, prawo jazdy kat. B.
Kontakt z pracodawcą: osobisty ul. Turystyczna 44, 34-120 Sułkowice, telefoniczny:511 181 436.
LEO-PIT Leszek Łysoń Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 66, 34-120 Sułkowice

OFERTY PRACY FIZYCZNEJ

20. Operator obrabiarek CNC – Wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność czytania rysunku technicznego oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, znajomość narzędzi pomiarowych i umiejętność posługiwania się nimi
Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: kadry@andoria.pl .
ANDORIA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

21. Ślusarz – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie w zawodzie.
Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 512084322, e-mailowy: reklama@ngsytem.eu
Rozmus Krystyna NG SYSTEM-NOVAGLAS SYSTEM
ul. Bielska 31, 43-356 Bujaków

22. Pracownik rozbioru i uboju zwierząt – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, min. rok pracy przy rozbiorze mięsa, ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy w grupie, staranność w wykonywaniu powierzanych prac, solidność, samodzielność.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem 508010117 w godz. 7.30-15.00 lub e-mail: praca@odbaka.pl .
Bąk Adam – Wieprz Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 269, 34-122 Wieprz

23. Pracownik pomocniczy przy rozbiorze i uboju zwierząt – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie w pracy przy produkcji spożywczej, umiejętność pracy w grupie, staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, solidność.
Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym 508010117 w godz. 7.30-15.00 lub e-mail: praca@odbaka.pl .
Bąk Adam – Wieprz Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 269, 34-122 Wieprz

24. Operator koparki – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane uprawnienia operatorskie oraz doświadczenie zawodowe min 6 m-cy.
Kontakt z pracodawcą osobisty Jaroszowice 226 poprzedzony telefonem 693 128 202.
Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, Transportowe i Handlowe
Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice

25. Kierowca wozidła technologicznego – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, C, doświadczenie w pracy min 6 m-cy.
Kontakt z pracodawcą osobisty Jaroszowice 226 poprzedzony telefonem 693 128 202.
Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, Transportowe i Handlowe
Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice

26. Kierowca transportu międzynarodowego C+E – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie.
Kontakt z pracodawcą: osobisty (poprzedzony telefonicznym): ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice,
tel.: 517 770 343.
Byrski Grzegorz P.H.U. ”Budgrom”
ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice

27. Pracownik ogólnobudowlany – wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w murowaniu domów od podstaw.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem: 661815491.
Radomski Tadeusz “TARBUD”
Dąbrówka 185, 34-146 Dąbrówka, tel.: 661 815 491

28. Ślusarz narzędziowy – Wykształcenie min. zawodowe w kierunku ślusarz lub doświadczenie jako ślusarz MIN. 6m-cy, umiejętność czytania rysunku technicznego, polerowania, mile widziana znajomość obsługi CMC.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 338755787.
PLAFOR sp. z o.o.
ul. Tradycyjna 12, 43-356 Kobiernice.

29. Kucharz – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe kierunkowe, książeczka SANEPID.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697008.
ARKONA SP ZO.O.
ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd

30. Pomoc kuchenna – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka SANEPID.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697008.
ARKONA SP ZO.O.
pl. Mickiewicza 1, 34-120 Andrychów

31. Szwacz/ka-Krawiec/krawcowa – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, znajomość maszyny do szycia stębnówka, umiejętność szycia. Możliwość przyuczenia, szkolenia.
Kontakt osobisty: Wadowice, ul. Putka 9 po uprzednim kontakcie telefonicznym 725858385.
KJUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Doktora Józefa Putka 9, 34-100 Wadowice, tel.: 725858385

32. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Wymagane doświadczenie na stanowisku magazynier, możliwość pracy przy dużych gabarytach. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.
Kontakt osobisty: 34-120 ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140, telefoniczny: 516004848, e-mail: m.kotowiecka@zaslaw.pl
Beskidus Sp. z o. o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

33. Hydraulik/ Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy MILE WIDZIANE, mile widziane prawo jazdy kat.B, umiejętność spawania mile widziana, pracowitość, rzetelność, chęć do pracy. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
MAR-POL DARIUSZ JOŃCZYK
os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372

34. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie min. zawodowe,, prawo jazdy kat. B, min.1 rok doświadczenia przy wykończeniu wnętrz.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 517321099.
Płonka Jan
ul. Zbójecka 42, 34-122 Gierałtowice

35. Sprzedawca – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 338752606 ww.24
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie
ul. Legionów 12, 34-120 Andrychów

36. Sprzedawca – Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane zawodowe, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, dyspozycyjność, komunikatywność.
Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Beskidzka 106, 34-122 Wieprz poprzedzony telefonicznym 500 263 498.
Gałosz Błażej – PPHU “BINGO”
ul. Beskidzka 106, 34-122 Wieprz.

37. Frezer CNC – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane kierunkowe, mile widziane kursy kierunkowe, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie, obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych, znajomość rysunku technicznego. Możliwość przyuczenia uczniów wykształconych w tym kierunku.
Kontakt osobisty, telefoniczny 884160744, e-mailowy: krzysztof.smolec@otomatic.pl .
OTOMATIC SMOLEC I WRONKA
ul. Krakowska 83C, 34-120 Andrychów

38. Stolarz meblowy – Wykształcenie nie istotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi wkrętarki, chęć do pracy. Możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 538 036 295.
Marczyński Kacper
ul. Kasztanowa 2, 34-108 Frydrychowice

39. Pracownik gospodarczy – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy UDT, mile widziany stopień niepełnosprawności, umiejętność posługiwania się kosiarką, umiejętność obsługi sprzętu gospodarczo-porządkowego.
Kontakt osobisty oraz telefoniczny 338734169.
WOSANA S.A.
ul. Batorego 35a, 34-120 Andrychów

40. Pomocnik hydraulika – Wykształcenie nie jest istotne, możliwość przyuczenia..
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
MAR-POL DARIUSZ JOŃCZYK
os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372

41. Cukiernik – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie cukiernik min. 6 m-cy, umiejętności cukiernicze, możliwość przyuczenia osób, które ukończyły szkołę cukierniczą.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 503193311, 338755234.
Bochenek Sp.j. Chrapkiewicz Roman, Sordyl Daniel
Ul. Sw. Jana Pawła II 68, 34-122 Nidek

42. Serwisant – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie techniczne. Umiejętności naprawy wózków widłowych TOYOTA. Prawo jazdy kat. B. Mile widziane doświadczenie zawodowe 1 rok.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 664714326.
Zawilski Dariusz FHU Wózki Widłowe
Ul. Lenartowicza 32/8, 34-120 Andrychów

43. Magazynier-kierowca wózka widłowego – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie na skaldzie budowlanym, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, znajomość branży budowlanej.
Kontakt z pracodawcą osobisty w Kętach ul. Krakowska 107, po uprzednim kontakcie telefonicznym 666010281 lub mailowym: gabryssikora@grupapsb.com.pl
GABRYŚ-SIKORA Sp.j.
Ul. Przemysłowa 7, 34-120 Andrychów

44. Montażysta mebli – Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 m-cy doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność logicznego myślenia, mile widziana znajomość branży płyt i akcesoriów meblowych, łatwość nawiązywania kontaktów, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność wykonywania obowiązków.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 530305733
„Elen” Sp. z o.o.
34-205 Stryszawa 297C

45. Piekarz – Wykształcenie min. zawodowe kierunkowe, doświadczenie min. 1 rok, dyspozycyjność, możliwość przyuczenia osób, które ukończyły szkołę o kierunku piekarz.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 503193311, 338755234.
Bochenek Sp.j. Chrapkiewicz Roman, Sordyl Daniel
Ul. Sw. Jana Pawła II 68, 34-122 Nidek

46. Programista-Operator maszyn CNC – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie min. 1 rok, umiejętność programowania.
Kontakt osobisty lub telefoniczny 600190816, 338755040.
Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz

47. Kasjer/sprzedawca – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w grupie, obsługi kasy fiskalnej. Praca na terenie Galerii Andrychów przy ul. Biała Droga 2.
Kontakt z pracodawcą telefoniczny 506 867 781 lub mailowy: aleksandra.pompala@pl.dealz.eu
DEALZ POLAND Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

48. Starszy kasjer – Wykształcenie min. średnie, 6 m-cy doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w grupie, wyznaczania priorytetów, delegowania, obsługi komputera, obsługi kasy fiskalnej. Praca na terenie Galerii Andrychów przy ul. Biała Droga 2.
Kontakt z pracodawcą telefoniczny 506 867 781 lub mailowy: aleksandra.pompala@pl.dealz.eu
DEALZ POLAND Sp. z o.o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań

49. Kucharz – Wykształcenie min. średnie kierunkowe, gastronomiczne. Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 6m-cy. Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Umiejętność pracy na recepturach, umiejętność organizacji i koordynowania dużych imprez gastronomicznych oraz umiejętność pracy w zespole. Praktyczna znajomość systemu HACCP. Otwartość na zmiany, operatywność i kreatywność. Bardzo dobra organizacja pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd poprzedzony telefonem 509490581.
AS INVEST Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd

50. Pomocnik budowlany- Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, brak nałogów.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 535022323.
Lewandowski Robert C.P.D. ROBEX
ul. Oświęcimska 69, 32-651 Nowa Wieś

51. Sprzedawca – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie, znajomość programu PC Market, książeczka sanepidowska, umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny: 515 613 038 607 099 128.
Halina, Tomasz Paciorek spółka jawna
ul. Racławicka 13, 34-125 Sułkowice

52. Magazynier – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, mile widziana książeczka sanepidowska.
Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 33 875 50 20.
Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu
ul. Beskidzka 291, 34-122 Wieprz, tel.: 33875-50-20

53. Spawacz – Lakiernik – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, mile widziane uprawnienia spawalnicze lub jest możliwość wyrobienia. Mile widziana umiejętność malowania i lakierowania elementów stalowych.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.
Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz

54. Kierowca-magazynier – Wykształcenie brak lub niepełne podstawowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. C, uprawnieniea do przewozu rzeczy, doświadczenie na podobnym stanowiku min. 1 rok.
Kontakt osobisty w godz. 8-12 od pon-pt poprzedzony telefonem 513 060 544.
Hurtownia Warzyw, Owoców i Cytrusów “OWOC” Sp. z o.o.
ul. Batorego 18B, 34-120 Andrychów

55. Sprzedawca – Wykształcenie nie ma znaczenia, doświadczenie w sprzedaży 6 m-cy mile widziane, mile widziana książeczka co celów sanitarno-epidemiologicznych.
Kontakt osobisty: Włókniarzy 16/9 34-120 Andrychów poprzedzony telefonem: 512290376 lub 512290374
Partyka Sławomir, Janusiewicz Piotr, Cholewa Maciej F.U.H. MALIBU S.C.
ul. Włókniarzy 16 m. 9, 34-120 Andrychów, tel.: 512290376, 512290374

56. Mechanik pojazdów samochodowych – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, mile widziane prawo jazdy kat. B, możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonem; 509-109-187.
Borkała Arkadiusz – PHU “BORKAŁA”
ul. Szewska 3, 34-120 Andrychów, tel.: 509-109-187

57. Stolarz/pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia, mile widziane osoby zaraz po szkole, sprawność manualna.
Kontakt osobisty ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki lub tel.509749950.
Bliźniak Bartosz “AKANT”
ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950

58. Monter mebli – Doświadczenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie
Kontakt osobisty: ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, telefoniczny; 509749950
Bliźniak Bartosz “AKANT”
ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950

59. TAPICER – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie wymagane, samodzielność w wykonywaniu pracy na oferowanym stanowisku tapicer.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonem 516376792.
Pękala Grzegorz- TAPICERSTWO MEBLOWE
Skawinki 95, 34-143 Skawinki, tel.: 516376792

60. Pomoc kuchenna – Wykształcenie min. zawodowe, książeczka SANEPID.
Kontakt osobisty 34-120 Targanice, ul. Beskidzka 206 poprzedzony telefonem 696489668, e-mailem: d.tobiasiewicz@kocierz.pl .
Stanpol Sp. z o.o.
ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów

61. Kucharz – Wykształcenie min. zawodowe, książeczka SANEPID.
Kontakt osobisty 34-120 Targanice, ul. Beskidzka 206 poprzedzony telefonem 696489668, e-mailem: d.tobiasiewicz@kocierz.pl .
Stanpol Sp. z o.o.
ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów

62. Kierowca kat. C – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. C, karta kierowcy, badania psychotechniczne, mile widziane doświadczenie.
Kontakt z pracodawcą osobisty 34-120 Andrychów, ul. Lenartowicza 32/8, poprzedzony telefonem 664714326.
Zawilski Dariusz FHU Wózki Widłowe
ul. Lenartowicza 32 m. 8, 34-120 Andrychów

63. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia czeladnicze jako tapicer, umiejętność obijania i wyklejania mebli tapicerowanych, zdolności manualne, możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83L, emailowy: rekrutacja@brwsa.pl.
BRW Comfort
ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

64. Monter izolacji budowlanych – docieplenia – WYKSZTAŁCENIE NIE MA ZNACZENIA, DOŚWIADCZENIE MIN. 2 LATA przy pracach dociepleniowych budynków.
KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM TELEFONICZNYM 697724691 887345753.
Lewandowski Piotr FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
Koziniec 48, 34-106 Koziniec

65. Monter płyt kartonowo-gipsowych – WYKSZTAŁCENIE NIE MA ZNACZENIA, UMIEJĘTNOŚĆ MONTAŻU PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, CHĘĆ DO PRACY
KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM TELEFONICZNYM 697724691 887345753.
Lewandowski Piotr FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
Koziniec 48, 34-106 Koziniec

66. Pomocnik budowlany – WYKSZTAŁCENIE NIE MA ZNACZENIA, CHĘĆ DO PRACY, MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.
KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM TELEFONICZNYM 697724691 887345753.
Lewandowski Piotr FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
Koziniec 48, 34-106 Koziniec

67. Czynności pomocnicze przy produkcji słodyczy – Wykształcenie nie jest istotne, aktualna książeczka sanepidowska.
Kontakt osobisty na terenie Wadowic poprzedzony kontaktem telefonicznym 508028067, e-mailowym p.stempin@impel.pl . Istnieje możliwość rekrutacji on-line.
SANPRO SYNERGY Sp. z o.o.
ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 85 m. 87, 90-318 Łódź

68. Kasjer-sprzedawca – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka sanepidu, doświadczenie mile widziane, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
Kontakt telefoniczny 539915573 i osobisty: 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 53a w godz.6-14.
Centrum Market s.c. Marta Dziedzic, Roman Dziedzic
ul. Racławicka 53a, 34-125 Sułkowice, tel.: 539 915 573

69. Operator – Spawacz – Wykształcenie nie jest istotne, podstawowe uprawnienia spawalnicze lub doświadczenie na podobnym stanowisku. Możliwość zrobienia uprawnień.
Kontakt osobisty, telefoniczny 660 515 636, e-mailowy rekrutacja@ogniochron.eu . CV można również zostawić na portierni.
OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów

70. Operator linii produkcyjnej – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT lub uprawnienia dźwigowe, możliwość zrobienia uprawnień, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Kontakt osobisty, telefoniczny 660 515 636, e-mailowy rekrutacja@ogniochron.eu . CV można również zostawić na portierni.
OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów

71. Stolarz – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętności w zakresie stolarstwa, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą: osobisty poprzedzony telefonem: 504 198 292.
Smolec Wojciech
ul. Słoneczna 33, 34-122 Nidek, tel.: 504-198-292

72. Pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy. Możliwość przyuczenia.
Kontakt z pracodawcą: osobisty poprzedzony telefonem: 504 198 292.
Smolec Wojciech
ul. Słoneczna 33, 34-122 Nidek, tel.: 504-198-292

73. Majster/majstrowa w krawiectwie – Wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia na poszukiwanym stanowisku, znajomość technik szycia, znajomość maszyn. Umiejętność zorganizowania pracy.
Kontakt z pracodawcą: osobisty poprzedzony telefonem: 728423565
Trybała Edyta P.P.H.U. LAVEL
ul. Starowiejska 22A, 34-120 Andrychów

74. Pomoc krawiecka – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, zdolności manualne.
Kontakt z pracodawcą: osobisty poprzedzony telefonem: 728423565
Trybała Edyta P.P.H.U. LAVEL
ul. Starowiejska 22A, 34-120 Andrychów

75. Szwacz/szwaczka – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność obsługi maszyn: stebnówka, overlock, lamownik, doświadczenie min. 1 rok.
Kontakt z pracodawcą: osobisty poprzedzony telefonem: 728423565
Trybała Edyta P.P.H.U. LAVEL
ul. Starowiejska 22A, 34-120 Andrychów

76. Pracownik budowlany/pomocnik brukarza – Wykształcenie nie jest istotne, punktualność, obowiązkowość, chęć do pracy.
Kontakt osobisty ul. Krakowska 70, 43-340 Kozy lub ul. Lenartowicza 76/23, 34-120 Andrychów poprzedzony kontaktem telefonicznym 503410310.
Płonka Krzysztof KRISBET Brukarstwo – Wynajem Maszyn
ul. Lenartowicza 76 m. 23, 34-120 Andrychów

77. Pracownik produkcyjny – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, brak nałogów.
Kontakt z pracodawcą: osobisty w godz. 8:00-15:00, telefoniczny: 605929605, mailowy: biuro@wandas.pl
Wandas Kazimierz, Wandas Grzegorz P.P.U.H. ,,WANDAS” SPÓŁKA CYWILNA
ul. Ks. Władysława Bukowińskiego (dawniej Wadowicka) 7a, 34-120 Inwałd

78. Kelner/kelnerka – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane badania sanepidowskie, wymagane doświadczenie w gastronomii, doświadczenie w pracy z obsługą klienta, znajomość języka angielskiego na poziomie b1, mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, dyspozycyjność, komunikatywność, otwartość.
Kontakt osobisty, telefoniczny 697697008 lub mailowy praca@phlyson.pl.
ARKONA SP ZO.O.
ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd

79. Szwacz/szwaczka – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia na maszynach stebnówka dwuigłowa.
Kontakt z pracodawcą: osobisty lub telefoniczny: 608290955
Prus Józef Z i A
ul. Beskidzka, 34-120 Sułkowice

80. Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie na stanowisku: monter instalacji sanitarnych min. 1 rok, prawo jazdy kat. B.
Kontakt z pracodawcą: osobisty, telefoniczny: 605259095 lub mailowy badan_ksiegowosc@interia.pl
Badan Mirosław Systemy Grzewcze “BADAN”
ul. Bielska 55A, 34-120 Roczyny

81. Stolarz – obróbka kompozytów – Wykształcenie zawodowe, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 6 miesięcy, umiejętność obsługi maszyn i urządzeń stolarskich, mile widziane prawo jazdy kat. B.
Kontakt z pracodawcą: osobisty, telefoniczny: 698-891-809
Mikołajko Tomasz ATGER
ul. Podgórska 2A, 34-120 Andrychów

82. Sprzątaczka – Wykształcenie podstawowe, niepełnosprawność.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonem 662538000
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “PROMYCZEK” Ewa Grzybek
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

83. Pracownik gospodarczy – Wykształcenie nie jest istotne, niepełnosprawność.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonem 662538000 lub e-mailowy: phuinfo@interia.pl .
Grzybek Ewa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “PROMYCZEK”
ul. Wapienna 44, 43-300 Bielsko-Biała

84. Operator maszyn obuwniczych- Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, zdolności manualne, kultura osobista, możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty lub telefoniczny 501-738-307.
Pawlik Tomasz ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA GINO VERTUCCI
ul. Stanisław Górny 202, 34-105 Stanisław Górny

85. Pomoc kuchenna – Wykształcenie nie jest istotne, wymagana książeczka SANEPID, punktualność, dyspozycyjność, uczciwość.
Kontakt osobisty Andrychów, ul. Włókniarzy 16 lub telefoniczny 570746006.
CATERING MIGDAŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
os. Biadasów I 104, 34-120 Zagórnik

86. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie nie jest istotne. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154 lub e-mailowy; andremax2@interia.pl
Andremax sp. z o.o.
ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice

87. Pracownik ogólnobudowlany – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie min. 1 rok, mile widziane prawo jazdy kat. B.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 535501506.
SZILDER MACIEJ SMART POINT
ul. Słoneczna 11, 34-122 Wieprz

88. Montażysta okien, rolet i bram – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziane doświadczenie przy montażu, prawo jazdy kat. B.
Kontakt osobisty ul. Pogodna 39, 34-122 Gierałtowiczki poprzedzony kontaktem telefonicznym 500008660.
FHU „STYL” Alina Środa Krystian Środa s.c.
ul. Budowlanych 24/15, 32-600 Oświęcim

89. Pakowacz – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziana książeczka SANEPID, możliwość wyrobienia, chęć do pracy.
Kontakt osobisty w godz. 10;00-12;00 poprzedzony kontaktem telefonicznym 33 875 32 93.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Szlagor Sp. k.
ul. Stefana Batorego 16, 34-120 Andrychów

90. Pracownik dystrybucji – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy.
Kontakt osobisty w godz. 10;00-12;00 poprzedzony kontaktem telefonicznym 33 875 32 93.
Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Szlagor Sp. k.
ul. Stefana Batorego 16, 34-120 Andrychów

91. Pracownik ogólnobudowlany – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziane doświadczenie w branży budowlanej. Chęć do pracy.
Kontakt osobisty ul. Nidecka 48, 34-122 Wieprz poprzedzony kontaktem telefonicznym 531561838.
„SYSTEM” – Wiercimak Dariusz
ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz

92. Sprzedawca – Wykształcenie nie jest istotne. Umiejętność obsługi komputera, min. 6 miesięcy doświadczenia w sklepie spożywczym.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 665620230.
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Smaza Aneta
ul. Żwirki i Wigury 45a, 34-120 Andrychów

93. Monter wykrojników – Wykształcenie min. zawodowe mile widziane stolarz, mechanik. Prawo jazdy kat. B, zdolności manualne.
Kontakt osobisty ul. Krakowska 15, 32-652 Bulowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 601 166 530.
WISTAN Aneta Potaszyńska
ul. Lenartowicza 12/60, 34-120 Andrychów

94. Operator koparko-ładowarki – Wykształcenie nie jest istotne, posiadanie właściwych uprawnień, mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. C będzie dodatkowym atutem.
Kontakt osobisty, telefoniczny; 12 444 67 15 lub e-mailowy; biuro@pmkoparki.pl
PM Logistyka Łuczak-Kudzia Sp. j.
ul. Włókniarzy 35, 34-120 Andrychów

95. Monter instalacji sanitarnych/hydraulik- Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie min. 1 rok, chęć do pracy.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonem; 505 193 080
„Elektroman” Pęcak Sp. j.
ul. Krakowska 19a, 34-120 Andrychów

96. Monter maszyn i urządzeń – Wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, otwartość na zmiany, umiejętności techniczne, gotowość do częstych wyjazdów za granicę
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem; 532463149 lub e-mail; s.tomczyszyn@jakubowski.group
Jakubowski Sp. z o.o.
ul. Ceglana 13, 32-600 Oświęcim

97. Elektryk – Wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętności techniczne, gotowość do częstych wyjazdów za granicę.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem; 532463149 lub e-mail; s.tomczyszyn@jakubowski.group
Jakubowski Sp. z o.o.
ul. Ceglana 13, 32-600 Oświęcim

Aktualne oferty pracy z sieci EURES –17.09.2021 r.

Belgia

 1. Mechanik samochodów ciężarowych – 205/21
 2. Obsługa klienta niemieckojęzycznego – 100/21/U

Czechy

 1. Kucharz/kucharka – 237/21/U
 2. Kelner/kelnerka – 236/21/U
 3. Kierowca C+E – 233/21
 4. Konsultant ds. obsługi klienta z językiem angielskim – 232/21
 5. Robotnik drogowy – 188/21
 6. Pracownik produkcji węży ciśnieniowych – 101/21/U
 7. Pracownik montażu – 84/21
 8. Mechanik samochodów ciężarowych – 79/21
 9. Elektromechanik samochodów ciężarowych – 78/21
 10. Mechanik samochodowy – 168/20
 11. Pracownik montażu/serwisant (elektryk) – 143/20
 12. Kierowca ciężarówki – 125/20

Dania

 1. Senior test engineer – 239/21

Estonia

 1. Monter konstrukcji stalowych – 202/21
 2. Elektryk automatyk – 201/21

Finlandia

 1. Elektryk/Pomocnik elektryka – 206/21
 2. Elektryk – 194/21

Francja

 1. Pracownik przy czyszczeniu endywii – 183/21
 2. Pracownik przy uprawie endywii – 181/21
 3. Operator CNC – 74/21

Holandia

 1. Pracownik do uprawy cebulek kwiatowych – 223/21
 2. Pracownik do zbioru czerwonej porzeczki – 221/21
 3. Pracownik do zbioru jabłek i gruszek – 220/21
 4. Praca w szkółce drzew i krzewów – 207/21
 5. Pracownik do uprawy sadzonek roślin doniczkowych – 170/21
 6. Pracownik do zbioru pieczarek – 129/21
 7. Praca przy zbiorach kwiatów (mieczyki) – 85/21

Łotwa

 1. Polskojęzyczny pracownik obsługi klienta (call center) – 12/21

Niemcy
Formularz podania do pracy sezonowej w Niemczech – Bewerbung. Należy wypełnić w języku niemieckim i przesłać do BundesagenturfürArbeitZentraleAuslands-undFachvermittlung (ZAV) na adres: zav-saison@arbeitsagentur.de. Do podania można dołączyć CV w języku niemieckim, co może zwiększyć szanse na zatrudnienie.

 1. Pracownik restauracji McDonald’s i McCafe – 238/21
 2. Asystent pielęgniarki – 235/21
 3. Kierowca C+E – 234/21
 4. Kierowca C+E – 231/21
 5. Pomocnik elektryka – 230/21
 6. Automatyk programista SPS – 228/21
 7. Elektryk/elektroinstalator – 227/21
 8. Monter instalacji telekomunikacyjnych – 226/21
 9. Fryzjer – 225/21
 10. Specjalista ds. handlowych ze znajomością języka polskiego – 219/21
 11. Recepcjonista hotelowy – 193/21
 12. Pokojówka – 192/21
 13. Specjalista w hotelarstwie i gastronomii – 191/21
 14. Kucharz-szef kuchni – 190/21
 15. Malarz/lakiernik – 187/21
 16. Operator maszyny CNC – 186/21
 17. Spawacz TIG – 185/21
 18. Pracownik produkcji-przetwórstwo rybne – 184/21
 19. Pokojowy/ pokojowa – 178/21
 20. Sprzątaczka/sprzątacz – 177/21
 21. Mechanik instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych – 176/21
 22. Technik elektronik – 174/21
 23. Elektryk, elektromonter – 171/21
 24. Technik elektronik urządzeń i systemów – 155/21
 25. Elektronik w zakresie technologii komunikacyjnych i radiowych – 154/21
 26. Kierowca w transporcie dalekobieżnym – 152/21
 27. Stolarz – 151/21
 28. Technik dentystyczny – 150/21
 29. Operator maszyn i urządzeń do produkcji papieru – 148/21
 30. Farmaceuta – 147/21
 31. Fryzjer – 146/21
 32. Operator wózka widłowego – 145/21
 33. Monter okien – 144/21
 34. Spawacz TIG – 123/21
 35. Spawacz stali nierdzewnej/węglowej – 122/21
 36. Malarz przemysłowy – 121/21
 37. Monter instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacji – 118/21
 38. Pracownik biurowy – 117/21
 39. Pracownik montażu, naprawy i konserwacji drzwi przeciwpożarowych – 116/21
 40. Pracownik produkcyjny w cukiernictwie – 65/21
 41. Lakiernik samochodowy – 64/21
 42. Murarz – 61/21
 43. Cieśla szalunkowy/betoniarz – 60/21
 44. Mechanik samochodowy/kierowca CE – 58/21
 45. Kierowca ciężarówki do transportu drewna – 56/21
 46. Kierowca ciężarówki – 54/21
 47. Inżynier elektryk/projektant instalacji elektrycznych – 180/20
 48. Fizjoterapeuta – 178/20
 49. Monter instalacji-technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna – 177/20
 50. Pracownik branży elektrycznej – 176/20
 51. Specjalista/menedżer z zakresu okulistyki – 146/20
 52. Murarz/tynkarz – 120/20
 53. Pracownik do obsługi ładunku na dźwigni – 119/20
 54. Kierownik zmiany/Brygadzista przemysłowy – 72/20
 55. Pracownik w Fitness Klubie – 65/20
 56. Personel sprzątający – 428/19
 57. Mechanik instalacji przemysłowych – 280/19/U

Norwegia

 1. Kucharz – 224/21
 2. Spawacz elementów stalowych – 222/21
 3. Cieśla szalunkowy – 218/21
 4. Cieśla/stolarz budowlany – 217/21
 5. Malarz wnętrz – 216/21
 6. Szef kuchni – 215/21
 7. Recepcjonista/Host/Kelner – 214/21
 8. Hydraulik – 213/21
 9. Monter wentylacji – 212/21
 10. Cieśla – 211/21
 11. Betoniarz-zbrojarz – 210/21
 12. Wykwalifikowany kucharz – 200/21
 13. Pracownik budowlany (cieśla/betoniarz) – 199/21
 14. Monter rusztowań – 134/21
 15. Murarz – 133/21
 16. Kucharz a`la carte – 119/21
 17. Płytkarz/glazurnik – 71/21
 18. Stolarz budowlany/cieśla- 70/21
 19. Zbrojarz-betoniarz/cieśla – 15/21
 20. Murarz-tynkarz – 149/20

Szwecja

 1. Pracownik budowlany/stolarz – 241/21
 2. Mechanik samochodowy – 240/21
 3. Dojarz – 208/21
 4. Fryzjer – 165/21
 5. Pracownik obróbki laminatów – 125/21

Włochy

 1. Pracownik budowlany (różne specjalizacje) – 229/21

Źródło: PUP w Wadowicach

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Skip to content