Przejdź do treści
Reklama
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021

Oferty pracy

Informacje, 03 sierpnia 2021 08:48

Bliższych informacji o poniższych ofertach można uzyskać u doradców klienta oraz u pośredników pracy: Joanna Kiszczak| PUP Wadowice Filia Andrychów, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pok. 20, 21, tel. (33) 432 21 35. Marta Frączek, Sabina Przybył | PUP Wadowice ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, pok. 04, tel. (33) 432 21 04.

A. OFERTY PRACY UMYSŁOWEJ

 1. Pracownik socjalny – Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust.1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
  3) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
  4) posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego,
  5) przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
  6) otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
  7) otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
  8) przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
  Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych; umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy ops@um.andrychow.pl.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 33 00
 2. Asystent projektanta DRÓG I MOSTÓW – Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Inżynieria Drogowa lub Sanitarna. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi programu Auto-Cad, mile widziani studenci 4 roku. Możliwość przyuczenia.
  Kontakt osobisty 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 54a poprzedzony kontaktem telefonicznym: 601314275 (pon-pt w godz. 8-15).
  Chmiel Tadeusz Projektowanie i Nadzór Inwestycji
  ul. Mickiewicza 54a, 34-200 Sucha Beskidzka
 3. Psycholog – Wykształcenie wyższe psychologiczne. Umiejętność indywidualnej i grupowej pracy z klientem Ośrodka; cierpliwość, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność organizowania pracy własnej, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność., mile widziane doświadczenie zawodowe; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy ops@um.andrychow.pl. Pracodawca wymaga CV, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje tj. doświadczenie zawodowe, wykształcenie; oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych RODO; oświadczenia o stanie zdrowia.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów
 4. Doradca klienta – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziane doświadczenie w handlu 1 rok. Umiejętność obsługi urządzeń mobilnych (smartfonów), umiejętność obsługi komputera. Mile widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.
  CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516081650 w celu umówienia się na spotkanie.
  Można również APLIKOWAĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów
 5. Logistyk-Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne. Uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie w pracy min. 1 rok jako magazynier. Mile widziane osoby ze stopniem niepełnosprawności.
  CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516081650 w celu umówienia się na spotkanie.
  Można również APLIKOWAĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów
 6. Doradca klienta – Wykształcenie nie jest istotne. Niepełnosprawność. Możliwość przyuczenia.
  CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516461834 w celu umówienia się na spotkanie. Można również APLIKOWAĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów
 7. Logistyk – Wykształcenie nie jest istotne. Niepełnosprawność. Możliwość przyuczenia.
  CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516461834 w celu umówienia się na spotkanie. Można również APLIKOWAĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów
 8. Kasjer – Wykształcenie nie jest istotne. Możliwość przyuczenia.
  CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516461834 w celu umówienia się na spotkanie. Można również APLIKOWAĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów
 9. Kasjer – Wykształcenie nie jest istotne. Niepełnosprawność. Możliwość przyuczenia.
  CV należy przesłać na adres e-mailowy: ahaniecka@leroymerlin.pl lub skontaktować się telefonicznie: 516461834 w celu umówienia się na spotkanie. Można również APLIKOWAĆ przez stronę internetową www.leroymerlin.pl -> PRACA -> APLIKUJ -> WYBIERZ LOKALIZACJĘ -> ANDRYCHÓW.
  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów
 10. Mistrz budowlany – Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe kierunkowe (budownictwo). Uprawnienia budowlane pełne lub w ograniczonym zakresie. Doświadczenie w branży budowlanej min. 5 lat. Predyspozycje i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, dokładność i zorganizowanie.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Batorego 24 34-120 Andrychów, telefoniczny: 338753661, e-mailowy: zgk@zgk.andrychow.pl
  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów
 11. Fizjoterapeuta – Wykształcenie wyższe kierunkowe, istnieje możliwość doszkolenia.
  Kontakt osobisty lub telefoniczny 502 107 573.
  Mach – Piesiewicz Roksana ROXELLA CENTRUM REHABILITACJI I SPA
  ul. Krakowska 160 a, 34-120 Andrychów, tel.: 502 107 573
 12. Nauczyciel fizyki – Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek – fizyka.
  Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
  34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20 Tel. 334322135.
 13. Nauczyciel matematyki – Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek – matematyka.
  Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
  34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20 Tel. 334322135.
 14. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych – Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek – technolog żywności.
  Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
  34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20 Tel. 334322135.
 15. Nauczyciel gry na fortepianie – Wykształcenie min. średnie muzyczne lub ukończona szkoła muzyczna I lub II stopnia lub wykształcenie wyższe magisterskie na Akademii Muzycznej. Umiejętność akompaniamentu.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonicznym 606335683
  Gawęda Krzysztof METRUM
  Ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów
 16. Nauczyciel wokalu – Wykształcenie min. średnie muzyczne lub ukończona szkoła muzyczna I lub II stopnia lub wykształcenie wyższe magisterskie na Akademii Muzycznej. Umiejętność podstawowej gry na fortepianie.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonicznym 606335683
  Gawęda Krzysztof METRUM
  Ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów
 17. Kierownik sklepu – Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze współpracownikami, współpraca przy realizacji zadań, umiejętność łączenia celów zespołowych oraz własnych dążeń, zdolność do zawierania kompromisu, umiejętność pracy w grupie, niekonfliktowość. Praca na terenie Galerii Andrychów przy ul. Biała Droga 2.
  Kontakt z pracodawcą telefoniczny 506 867 781 lub mailowy: aleksandra.pompala@pl.dealz.eu
  DEALZ POLAND Sp. z o.o.
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań
 18. Zastępca kierownika sklepu – Wykształcenie min. średnie, 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w grupie, zarządzania zespołem, wyznaczania priorytetów, delegowania, obsługi komputera. Praca na terenie Galerii Andrychów przy ul. Biała Droga 2.
  Kontakt z pracodawcą telefoniczny 506 867 781 lub mailowy: aleksandra.pompala@pl.dealz.eu
  DEALZ POLAND Sp. z o.o.
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań
 19. Asystent architekta/kreślarza – Wykształcenie min. średnie, doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie przy koordynacji projektów wielobranżowych, znajomość programu AutoCad i GstarCad, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonem; 603 570 202 lub mailowy; biuro.jwprojekt@wp.pl
  Wajdzik Jakub USŁUGI PROJEKTOWE
  ul. Cicha 2, 34-100 Wadowice
 20. Młodszy wychowawca – Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku młodszego wychowawcy średnie ale z min. 3 letnim stażem w pracy z dziećmi, znajomość ustaw w oparciu o które funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie i Świetlica Środowiskowa, mile widziane doświadczenie w pracy w świetlicy lub doświadczenie w pracy pedagogicznej, mile widziana znajomość języka angielskiego, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku , niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 33 875 24 29. Pracodawca wymaga CV, list motywacyjny, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje tj. doświadczenie zawodowe, wykształcenie; oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych RODO; oświadczenia o stanie zdrowia; oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów
 21. Realizator dźwięku-akustyk – Wykształcenie min. średnie, mile widziane kierunkowe, praktyczna umiejętność posługiwania się urządzeniami służącymi do realizacji dźwięku poprzez miksery, kompresory, mikrofony itp., obsługa konsol mikserskich – analogowych i cyfrowych, umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego, znajomość i obsługa cyfrowych konsol, znajomość i obsługa programów do obróbki plików muzycznych, obsługa cyfrowych systemów bezprzewodowych.
  Kontakt osobisty lub telefoniczny 604568570
  Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów
 22. Projektant w budownictwie – Wykształcenie min. średnie zawodowe kierunek; budowlane, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość obsługi programu AutoCad.
  Kontakt z pracodawcą ul. Krakowska 140A, 34-120 Andrychów poprzedzony telefonem; 605-427-703.
  Płużek Aleksandra Aplan studio
  ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów, tel.: 605-427-703
 23. Opiekun – Wykształcenie min. zawodowe. W przypadku wykształcenia zawodowego wymagany min. 1 rok doświadczenia w pracy z bezdomnymi oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. W przypadku wykształcenia min. średniego wymagane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Niekaralność.
  Kontakt osobisty Andrychów ul. Starowiejska 22b lub telefoniczny 33 870 89 81
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
  ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów
 24. Pracownik administracyjny – Wykształcenie min. średnie, mile widziane ekonomiczne, prawo jazdy kat. B.
  Kontakt mailowy: info@etak.com.pl
  ETAK SP. z o.o.
  ul. Krakowska 191, 34-103 Witanowice
 25. Nauczyciel przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) w zawodzie fryzjer – Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub uprawnienia pedagogiczne, wykształcenie średnie: technik usług fryzjerskich lub mistrz/czeladnik w zawodzie fryzjer, doświadczenie zawodowe min. 3 lata.
  Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
  34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20 Tel. 334322135.
 26. Pracownik biurowy – Wykształcenie min. średnie, mile widziane w kierunku technicznym. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Umiejętność obsługi komputera.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem: 797328478.
  “Elektroman” Pęcak Spółka Jawna
  ul. Krakowska 19A, 34-120 Andrychów.
 27. Opiekun medyczny – Wykształcenie nie jest istotne, certyfikat ukończenia szkolenia opiekuna medycznego lub opiekuna osoby starszej, szczepienie przeciw COVID-19.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem 604 510 960.
  Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
  ul. Barska 17, 34-100 Wadowice

B. OFERTY PRACY FIZYCZNEJ

 1. Operator obrabiarek CNC – Wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność czytania rysunku technicznego oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, znajomość narzędzi pomiarowych i umiejętność posługiwania się nimi
  Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: kadry@andoria.pl .
  ANDORIA Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów
 2. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie. Praca na terenie Polska – Czechy – Niemcy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym andremax2@interia.pl.
  Andremax sp. z o.o.
  ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice
 3. Ślusarz – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie w zawodzie.
  Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 512084322, e-mailowy: reklama@ngsytem.eu
  Rozmus Krystyna NG SYSTEM-NOVAGLAS SYSTEM
  ul. Bielska 31, 43-356 Bujaków
 4. Pracownik rozbioru i uboju zwierząt – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, min. rok pracy przy rozbiorze mięsa, ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy w grupie, staranność w wykonywaniu powierzanych prac, solidność, samodzielność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem 508010117 w godz. 7.30-15.00 lub e-mail: praca@odbaka.pl .
  Bąk Adam – Wieprz Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 269, 34-122 Wieprz
 5. Pracownik pomocniczy przy rozbiorze i uboju zwierząt – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie w pracy przy produkcji spożywczej, umiejętność pracy w grupie, staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, solidność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym 508010117 w godz. 7.30-15.00 lub e-mail: praca@odbaka.pl
  Bąk Adam – Wieprz Sp. z o.o.
  ul. Beskidzka 269, 34-122 Wieprz
 6. Operator koparki – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane uprawnienia operatorskie oraz doświadczenie zawodowe min 6 m-cy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Jaroszowice 226 poprzedzony telefonem 693 128 202.
  Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, Transportowe i Handlowe
  Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice
 7. Kierowca wozidła technologicznego – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, C, doświadczenie w pracy min 6 m-cy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Jaroszowice 226 poprzedzony telefonem 693 128 202.
  Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, Transportowe i Handlowe
  Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice
 8. Kierowca transportu międzynarodowego C+E – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie.
  Kontakt z pracodawcą: osobisty (poprzedzony telefonicznym): ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice,
  tel.: 517 770 343.
  Byrski Grzegorz P.H.U. “Budgrom”
  ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice
 9. Pracownik ogólnobudowlany – wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w murowaniu domów od podstaw.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem: 661815491.
  Radomski Tadeusz “TARBUD”
  Dąbrówka 185, 34-146 Dąbrówka, tel.: 661 815 491
 10. Stolarz – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie. Możliwość przyuczenia. Chęć do pracy.
  Kontakt z pracodawcą telefoniczny 600916308.
  Banaś Kazimierz STOLARSTWO
  Zebrzydowice 223, 34-130 Zebrzydowice
 11. Ślusarz narzędziowy – Wykształcenie min. zawodowe w kierunku ślusarz lub doświadczenie jako ślusarz MIN. 6m-cy, umiejętność czytania rysunku technicznego, polerowania, mile widziana znajomość obsługi CMC.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 338755787.
  PLAFOR sp. z o.o.
  ul. Tradycyjna 12, 43-356 Kobiernice.
 12. Kucharz – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe kierunkowe, książeczka SANEPID.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697008.
  ARKONA SP Z O.O.
  ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd
 13. Pomoc kuchenna – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka SANEPID.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697008.
  ARKONA SP Z O.O.
  pl. Mickiewicza 1, 34-120 Andrychów
 14. Pracownik obsługi punktu gastronomicznego – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zasadnicze zawodowe kierunkowe, książeczka SANEPID.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Andrychów, ul. Krakowska 83a poprzedzony kontaktem telefonicznym 507157646.
  Zmiertka Bogdan Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “BARTPOL”
  ul. Krakowska 83a, 34-120 Andrychów, tel.: 507157646
 15. Montażysta sprzętu AGD – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia instalacyjne na prąd i gaz, prawo jazdy kat. B, niekaralność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Andrychów, ul. Brzegi 30a poprzedzony kontaktem telefonicznym 507157646.
  Zmiertka Bogdan Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “BARTPOL”
  ul. Brzegi 30A, 34-120 Andrychów, tel.: 507 157 646
 16. Glazurnik/PRACOWNIK wykończenia wnętrz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. B, chęć do pracy, rzetelność.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 667518017.
  PŁONKA DAMIAN “REMO”
  os. Kluka 1, 34-125 Rzyki, tel.: 667 518 017
 17. Szwacz/ka-Krawiec/krawcowa – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, znajomość maszyny do szycia stębnówka, umiejętność szycia. Możliwość przyuczenia, szkolenia.
  Kontakt osobisty: Wadowice, ul. Putka 9 po uprzednim kontakcie telefonicznym 725858385.
  KJUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Doktora Józefa Putka 9, 34-100 Wadowice, tel.: 725858385
 18. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Wymagane doświadczenie na stanowisku magazynier, możliwość pracy przy dużych gabarytach. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.
  Kontakt osobisty: 34-120 ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140, telefoniczny: 516004848, e-mail: m.kotowiecka@zaslaw.pl
  Beskidus Sp. z o. o.
  ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848
 19. Hydraulik/ Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy MILE WIDZIANE, mile widziane prawo jazdy kat.B, umiejętność spawania mile widziana, pracowitość, rzetelność, chęć do pracy. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
  MAR-POL DARIUSZ JOŃCZYK
  os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372
 20. Pracownik ogólnobudowlany – Wykształcenie nie jest istotne, min. rok doświadczenia, mile widziane prawo jazdy kat. B.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504 118 602.
  Wojewodzic Michał “DJP” Usługi Budowlane
  ul. Konstytucji 3 Maja 18, 34-120 Andrychów
 21. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie min. zawodowe,, prawo jazdy kat. B, min.1 rok doświadczenia przy wykończeniu wnętrz.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 517321099.
  Płonka Jan
  ul. Zbójecka 42, 34-122 Gierałtowice
 22. Sprzedawca – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, chęć do pracy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 338752606 ww.24
  SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie
  ul. Legionów 12, 34-120 Andrychów
 23. Operator koparki mini JCB – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane prawo jazdy kat.C, uprawnienia na koparkę, doświadczenie wymagane.
  Kontakt z pracodawcą osobisty Targanice, ul. Dobra 16, telefoniczny 502 209 328.
  P.H.U. STAL-BRAM S. C.
  ul. Dobra 16 A, 34-120 Targanice, tel.: 503 064 699, 502 209 328
 24. Elektryk – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, 2 lata doświadczenia.
  Kontakt osobisty oraz telefoniczny 516004848 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.
  ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów
 25. Sprzedawca – Wykształcenie bez znaczenia, mile widziane zawodowe, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, dyspozycyjność, komunikatywność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Beskidzka 106, 34-122 Wieprz poprzedzony telefonicznym 500 263 498.
  Gałosz Błażej – PPHU “BINGO”
  ul. Beskidzka 106, 34-122 Wieprz.
 26. Frezer CNC – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane kierunkowe, mile widziane kursy kierunkowe, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi maszyn sterowanych numerycznie, obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych, znajomość rysunku technicznego. Możliwość przyuczenia uczniów wykształconych w tym kierunku.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 884160744, e-mailowy: krzysztof.smolec@otomatic.pl .
  OTOMATIC SMOLEC I WRONKA
  ul. Krakowska 83C, 34-120 Andrychów
 27. Szwaczka – Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 m-cy doświadczenia, mile widziane w szyciu stroi kąpielowych, umiejętność szycia, umiejętność obsługi maszyn szwalniczych.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 604152350
  Ogiegło Edmund Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe “SHE”
  ul. Batorego 34b, 34-120 Andrychów
 28. Stolarz meblowy – Wykształcenie nie istotne, mile widziane doświadczenie, umiejętność obsługi wkrętarki, chęć do pracy. Możliwość przyuczenia.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 538 036 295.
  Marczyński Kacper
  ul. Kasztanowa 2, 34-108 Frydrychowice
 29. Pracownik gospodarczy – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy UDT, mile widziany stopień niepełnosprawności, umiejętność posługiwania się kosiarką, umiejętność obsługi sprzętu gospodarczo-porządkowego.
  Kontakt osobisty oraz telefoniczny 338734169.
  WOSANA S.A.
  ul. Batorego 35a, 34-120 Andrychów
 30. Ślusarz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.
  Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
  ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz
 31. Kasjer/sprzedawca/bufetowy – Wykształcenie min. zawodowe, książeczka SANEPID, umiejętność podawania i serwowania potraw i posiłków, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej typu POS, komunikatywność.
  Kontakt z pracodawcą osobisty pon-pt w godzinach 10-18, telefoniczny 608580251, 692213955, mailowy kontakt@barfrykas.pl .
  BOGUNIA SŁAWOMIR Bistro Frykas
  ul. Włókniarzy 1 C, 34-120 Andrychów
 32. Pomocnik hydraulika – Wykształcenie nie jest istotne, możliwość przyuczenia..
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
  MAR-POL DARIUSZ JOŃCZYK
  os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372
 33. Cukiernik – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w zawodzie cukiernik min. 6 m-cy, umiejętności cukiernicze, możliwość przyuczenia osób, które ukończyły szkołę cukierniczą.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 503193311, 338755234.
  Bochenek Sp.j. Chrapkiewicz Roman, Sordyl Daniel
  Ul. Św. Jana Pawła II 68, 34-122 Nidek
 34. Kosmetyczka – Wykształcenie nie jest istotne, min. 1 rok doświadczenia, umiejętność stylizacji paznokci, wykonywania henny, manicure, pedicure, mile widziana umiejętność robienia makijażu.
  Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony telefonem 731483072.
  Justyna Mikołajek Only Hair
  ul. Beskidzka 5A, 34-120 Andrychów
 35. Serwisant – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie techniczne. Umiejętności naprawy wózków widłowych TOYOTA. Prawo jazdy kat. B. Mile widziane doświadczenie zawodowe 1 rok.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 664714326.
  Zawilski Dariusz FHU Wózki Widłowe
  Ul. Lenartowicza 32/8, 34-120 Andrychów
 36. Magazynier-kierowca wózka widłowego – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie na skaldzie budowlanym, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe, znajomość branży budowlanej.
  Kontakt z pracodawcą osobisty w Kętach ul. Krakowska 107, po uprzednim kontakcie telefonicznym 666010281 lub mailowym: gabryssikora@grupapsb.com.pl
  GABRYŚ-SIKORA Sp.j.
  Ul. Przemysłowa 7, 34-120 Andrychów
 37. Montażysta mebli – Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 m-cy doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność logicznego myślenia, mile widziana znajomość branży płyt i akcesoriów meblowych, łatwość nawiązywania kontaktów, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność wykonywania obowiązków.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 530305733
  „Elen” Sp. z o.o.
  34-205 Stryszawa 297C
 38. Piekarz – Wykształcenie min. zawodowe kierunkowe, doświadczenie min. 1 rok, dyspozycyjność, możliwość przyuczenia osób, które ukończyły szkołę o kierunku piekarz.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 503193311, 338755234.
  Bochenek Sp.j. Chrapkiewicz Roman, Sordyl Daniel
  Ul. Św. Jana Pawła II 68, 34-122 Nidek
 39. Pomoc kuchenna – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka SANEPID, zamiłowanie do gotowania, chęć do pracy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty pon-pt w godzinach 10-18, telefoniczny 608580251, 692213955, mailowy kontakt@barfrykas.pl
  BOGUNIA SŁAWOMIR Bistro Frykas
  ul. Włókniarzy 1 C, 34-120 Andrychów
 40. Pracownik elewacji-dociepleniowiec – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie 1 rok, mile widziane prawo jazdy kat. B. Możliwość przyuczenia.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 667900069.
  Studnicki Edward F.H.U. EMBUD
  Ul. Krakowska 107/12, 34-120 Andrychów
 41. Programista-Operator CNC – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie min. 1 rok, umiejętność programowania.
  Kontakt osobisty lub telefoniczny 600190816, 338755040.
  Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
  ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz
 42. Murarz-tynkarz – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie 1 rok, mile widziane prawo jazdy kat. B. Możliwość przyuczenia.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 667900069.
  Studnicki Edward F.H.U. EMBUD
  Ul. Krakowska 107/12, 34-120 Andrychów
 43. Kasjer/sprzedawca – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w grupie, obsługi kasy fiskalnej. Praca na terenie Galerii Andrychów przy ul. Biała Droga 2.
  Kontakt z pracodawcą telefoniczny 506 867 781 lub mailowy: aleksandra.pompala@pl.dealz.eu
  DEALZ POLAND Sp. z o.o.
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań
 44. Starszy kasjer – Wykształcenie min. średnie, 6 m-cy doświadczenia na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w grupie, wyznaczania priorytetów, delegowania, obsługi komputera, obsługi kasy fiskalnej. Praca na terenie Galerii Andrychów przy ul. Biała Droga 2.
  Kontakt z pracodawcą telefoniczny 506 867 781 lub mailowy: aleksandra.pompala@pl.dealz.eu
  DEALZ POLAND Sp. z o.o.
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań
 45. Mechanik utrzymania ruchu – Wykształcenie min. zawodowe, techniczne. Istnieje możliwość przyuczenia.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonicznym 516004848.
  P11P Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów
 46. Kucharz – Wykształcenie min. średnie kierunkowe, gastronomiczne. Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 6m-cy. Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Umiejętność pracy na recepturach, umiejętność organizacji i koordynowania dużych imprez gastronomicznych oraz umiejętność pracy w zespole. Praktyczna znajomość systemu HACCP. Otwartość na zmiany, operatywność i kreatywność. Bardzo dobra organizacja pracy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd poprzedzony telefonem 509490581.
  AS INVEST Sp. z o. o.
  ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd
 47. Pomocnik budowlany – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, brak nałogów.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 535022323.
  Lewandowski Robert C.P.D. ROBEX
  ul. Oświęcimska 69, 32-651 Nowa Wieś
 48. Pracownik budowlany/pomocnik brukarza – Wykształcenie nie ma znaczenia, punktualność, obowiązkowość, chęć do pracy, brak nałogów.
  Kontakt osobisty lub telefoniczny 503410310.
  Płonka Krzysztof KRISBET Brukarstwo – Wynajem Maszyn
  ul. Krakowska 70, 43-340 Kozy
 49. Pracownik produkcyjny – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, brak nałogów.
  Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny: 605929605, e-mailowy: biuro@wandas.pl.
  Wandas Kazimierz, Wandas Grzegorz P.P.U.H. ,,WANDAS” SPÓŁKA CYWILNA
  ul. Ks. Władysława Bukowińskiego (dawniej Wadowicka) 7a, 34-120 Inwałd
 50. Sprzedawca – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie, znajomość programu PC Market, książeczka sanepidowska, umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
  Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny: 515 613 038 607 099 128.
  Halina, Tomasz Paciorek spółka jawna
  ul. Racławicka 13, 34-125 Sułkowice
 51. Kelner – Wykształcenie średnie, książeczka sanepidowska, mile widziane prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi kasy fiskalnej, min. rok doświadczenia w zawodzie, znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność za powierzone obowiązki.
  Kontakt z pracodawcą osobisty: al. A. Wietrznego 6, 34-120 Andrychów.
  MZM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Aleja Adama Wietrznego 6, 34-120 Andrychów
 52. Kucharz/Kucharka – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe/branżowe, chęć do pracy.
  Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 33 875 12 24.
  Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach
  ul. Beskidzka 46, 34-120 Targanice, tel.: 338751224
 53. Lakiernik do malarni proszkowej – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 600 963 597.
  Fabryka Urządzeń Specjalnych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Przemysłowa 19, 34-120 Andrychów, tel.: 600 963 597
 54. Lakiernik – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 600 963 597.
  Fabryka Urządzeń Specjalnych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Przemysłowa 19, 34-120 Andrychów, tel.: 600 963 597
 55. Spawacz – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do spawania metodą TIG, uprawnienia do spawania metodą MIG, umiejętność spawania migomatem, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 600 963 597.
  Fabryka Urządzeń Specjalnych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Przemysłowa 19, 34-120 Andrychów, tel.: 600 963 597
 56. Pracownik produkcji – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 600 963 597.
  Fabryka Urządzeń Specjalnych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Przemysłowa 19, 34-120 Andrychów, tel.: 600 963 597
 57. Magazynier – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, mile widziana książeczka sanepidowska.
  Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 33 875 50 20.
  Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu
  ul. Beskidzka 291, 34-122 Wieprz, tel.: 33875-50-20
 58. Krawiec/Krawcowa – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie na stanowisku krawcowej, umiejętność obsługi maszyn do szycia.
  Kontakt osobisty; ul. Racławicka 53A, 34-125 Sułkowice, telefoniczny; 602-126-355.
  Zakład Krawiecki “PABOR” S.C.
  ul. Racławicka 53A, 34-125 Sułkowice, tel.: 602-126-355
 59. Spawacz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, mile widziane uprawnienia spawalnicze lub jest możliwość wyrobienia.
  Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.
  Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
  ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz
 60. Kierowca – pomocnik – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, chęć do pracy.
  Kontakt osobisty, telefoniczny: 338795771.
  Ogiegło Jan, Ogiegło Daniel “WEKO”- Spółka Cywilna
  ul. Kwiatowa 11, 34-108 Frydrychowice
 61. Kierowca-magazynier – Wykształcenie brak lub niepełne podstawowe, prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. C, uprawnienia do przewozu rzeczy, doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok.
  Kontakt osobisty w godz. 8-12 od pon-pt poprzedzony telefonem 513 060 544.
  Hurtownia Warzyw, Owoców i Cytrusów “OWOC” Sp. z o.o.
  ul. Batorego 18B, 34-120 Andrychów
 62. Sprzedawca – Wykształcenie nie ma znaczenia, doświadczenie w sprzedaży 6 m-cy mile widziane, mile widziana książeczka co celów sanitarno-epidemiologicznych.
  Kontakt osobisty: Włókniarzy 16/9 34-120 Andrychów poprzedzony telefonem: 512290376 lub 512290374
  Partyka Sławomir, Janusiewicz Piotr, Cholewa Maciej F.U.H. MALIBU S.C.
  ul. Włókniarzy 16 m. 9, 34-120 Andrychów, tel.: 512290376, 512290374
 63. Mechanik pojazdów samochodowych – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, mile widziane prawo jazdy kat. B, możliwość przyuczenia.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonem; 509-109-187.
  Borkała Arkadiusz – PHU “BORKAŁA”
  ul. Szewska 3, 34-120 Andrychów, tel.: 509-109-187
 64. Monter mebli – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B mile widziane, mile widziane doświadczenie, MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.
  Kontakt osobisty 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 95, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 604422918.
  Sokołowski Paweł Firma Produkcyjno-Usługowo–Handlowa “SOKÓŁ”
  ul. Kochanowskiego 6, 34-120 Andrychów, tel.: 604422918
 65. Stolarz/pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia, mile widziane osoby zaraz po szkole, sprawność manualna.
  Kontakt osobisty ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki lub tel.509749950.
  Bliźniak Bartosz “AKANT”
  ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950
 66. Monter mebli – Doświadczenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie
  Kontakt osobisty: ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, telefoniczny; 509749950
  Bliźniak Bartosz “AKANT”
  ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950
 67. Pomoc pokojowej – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność dobrej organizacji pracy, zaangażowanie, punktualność.
  Kontakt osobisty, telefoniczny 728221508.
  Badura Spółka Jawna
  ul. Wenecja 4, 34-100 Wadowice
 68. Pracownik gospodarczy – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie min. 3 m-ce na podobnym stanowisku pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja czasu pracy, dokładność, dobra kondycja fizyczna, możliwość dźwigania powyżej 12 kg.
  KONTAKT OSOBISTY: 34-120 SUŁKOWICE, UL. BESKIDZKA 66 POPRZEDZONY KONTAKTEM TELEFONICZNYM 510268605.
  LEO-PIT LESZEK ŁYSOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Beskidzka 66, 34-120 Sułkowice
 69. Pracownik dystrybucji – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy.
  Kontakt z pracodawcą osobisty w godz.: 09:00-12:00.
  ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SZLAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów
 70. Pracownik ogólnobudowlany – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie min. 1 rok, mile widziane prawo jazdy Kat.B
  Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 535501506.
  SZILDER MACIEJ SMART POINT
  ul. Słoneczna 11, 34-122 Wieprz, tel.: 535501506
 71. TAPICER – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie wymagane, samodzielność w wykonywaniu pracy na oferowanym stanowisku tapicer.
  Kontakt osobisty poprzedzony telefonem 516376792.
  Pękala Grzegorz- TAPICERSTWO MEBLOWE
  Skawinki 95, 34-143 Skawinki, tel.: 516376792
 72. KELNER/KELNERKA – Wykształcenie nieistotne, doświadczenie min. 1 m-c, książeczka sanepidowska, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
  Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
  34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20 Tel. 334322135.

Aktualne oferty pracy z sieci EURES

Belgia

 1. Obsługa klienta niemieckojęzycznego – 100/21/U

Czechy

 1. Pracownik produkcji węży ciśnieniowych – 101/21/U
 2. Pracownik montażu – 84/21
 3. Mechanik samochodów ciężarowych – 79/21
 4. Elektromechanik samochodów ciężarowych – 78/21
 5. Murarz/kamieniarz – 23/21
 6. Pracownik produkcji – 174/20
 7. Blacharz/mechanik samochodowy – 171/20
 8. Mechanik samochodowy – 168/20
 9. Pracownik odlewni – 148/20
 10. Operator maszyn-mechanik – 147/20
 11. Operator produkcji – 144/20
 12. Pracownik montażu/serwisant (elektryk) – 143/20
 13. Kierowca ciężarówki – 125/20
 14. Pracownik produkcji – 105/20

Finlandia

 1. Pracownik produkcji-szlifierz odlewów/odlewnik – 112/21

Francja

 1. Operator CNC – 74/21

Holandia

 1. Pracownik do zbioru jabłek i gruszek w sadzie – 136/21
 2. Pracownik do zbioru pieczarek – 129/21
 3. Pracownik do zbioru truskawek na polu – 127/21
 4. Pracownik do zbioru sałaty lodowej – 108/21
 5. Pracownik do sortowania, pakowania sadzonek truskawek – 87/21
 6. Praca przy zbiorach kwiatów (mieczyki) – 85/21
 7. Pracownik do zbioru malin – 82/21
 8. Pracownik do sprzątania kempingu – 52/21
 9. Pracownik do uprawy sadzonek roślin doniczkowych – 50/21

Irlandia

 1. Szef kucharz – Chef de partie – 130/21
 2. Pracownik ogólnobudowlany – 126/21
 3. Tester wind – 99/21/U

Łotwa

 1. Polskojęzyczny pracownik obsługi klienta (call center) – 12/21

Niemcy
Formularz podania do pracy sezonowej w Niemczech – Bewerbung. Należy wypełnić w języku niemieckim i przesłać do BundesagenturfürArbeitZentraleAuslands-undFachvermittlung (ZAV) na adres: zav-saison@arbeitsagentur.de. Do podania można dołączyć CV w języku niemieckim, co może zwiększyć szanse na zatrudnienie.

 1. Spawacz TIG – 124/21
 2. Spawacz stali nierdzewnej/węglowej – 123/21
 3. Malarz przemysłowy – 122/21
 4. Monter instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacji – 118/21
 5. Pracownik biurowy – 117/21
 6. Pracownik montażu, naprawy i konserwacji drzwi przeciwpożarowych – 116/21
 7. Monter przeszkleń balkonowych – 115/21
 8. Monter do wykonywania napraw przeszkleń balkonowych, balkonów, drzwi, okien – 114/21
 9. Ślusarz, monter konstrukcji aluminiowych – 113/21
 10. Ślusarz, spawacz MIG/MAG, monter instalacji stalowych – 73/21
 11. Pracownik obsługi klienta ze znajomością języka polskiego – 66/21
 12. Pracownik produkcyjny w cukiernictwie – 65/21
 13. Lakiernik samochodowy – 64/21
 14. Murarz – 61/21
 15. Cieśla szalunkowy/betoniarz – 60/21
 16. Mechanik samochodowy/kierowca CE – 58/21
 17. Kierowca ciężarówki do transportu drewna – 56/21
 18. Kierowca ciężarówki – 54/21
 19. Inżynier elektryk/projektant instalacji elektrycznych – 180/20
 20. Fizjoterapeuta – 179/20
 21. Fizjoterapeuta – 178/20
 22. Monter instalacji-technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna – 177/20
 23. Pracownik branży elektrycznej – 176/20
 24. Specjalista/menedżer z zakresu okulistyki – 146/20
 25. Pracownik w dziale handlowym – 133/20
 26. Asystent stomatologiczny – 132/20
 27. Murarz/tynkarz – 120/20
 28. Pracownik do obsługi ładunku na dźwigni – 119/20
 29. Blacharz/pomocnik blacharza – 118/20
 30. Mechanik instalacji sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji – 117/20
 31. Monter instalacji elektrycznych/Monter-pomocnik – 116/20
 32. Mechatronik/elektronik – 103/20
 33. Murarz – 101/20
 34. Programista aplikacji – 81/20/U
 35. Projektant stron internetowych – 80/20/U
 36. Kierownik zmiany/Brygadzista przemysłowy – 72/20
 37. Pracownik w Fitness Klubie – 65/20
 38. Mechanik/mechatronik samochodowy – 64/20
 39. Personel sprzątający – 428/19
 40. Mechanik instalacji przemysłowych – 280/19/U
 41. Malarz/lakiernik – 279/19/U

Norwegia

 1. Murarz-tynkarz – 149/20
 2. Główny naukowiec/badacz w zakresie relacji pomiędzy ludźmi i zaawansowaną technologią – 142/21
 3. Główny naukowiec/badacz w Wydziale Human-Centered Digitalization – 141/21
 4. Cieśla/stolarz budowlany – 140/21
 5. Główny naukowiec/badacz w zakresie inteligentnych miast (smart cities) – 139/21
 6. Główny naukowiec/badacz w zakresie ryzyka, bezpieczeństwa i ochrony – 138/21
 7. Główny naukowiec/badacz w zakresie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości 137/21
 8. Główny ekspert/badacz w zakresie nauk fizycznych – 135/21
 9. Monter rusztowań – 134/21
 10. Murarz – 133/21
 11. Kierownik katedry Wydziału Stosowanych Nauk Fizycznych – 132/21
 12. Programista CNC – 131/21
 13. Fryzjer męski – 128/21
 14. Cieśla-stolarz budowlany – 124/21
 15. Monter rusztowań – 120/21
 16. Kucharz a`la carte – 119/21
 17. Technik dentystyczny – 107/21
 18. Stolarz/instalator wyposażenia wnętrz – 93/21
 19. Zbrojarz-betoniarz/cieśla – 15/21

Szwecja

 1. Pracownik obróbki laminatów – 125/21

Bliższych informacji o powyższych ofertach można uzyskać u doradców klienta oraz u pośredników pracy:

Joanna Kiszczak, Agnieszka Gondko
PUP Wadowice Filia Andrychów
ul. Starowiejska 22b
34-120 Andrychów
pok.20 tel.(33) 432 21 35

Sabina Przybył, Magdalena Pająk
PUP Wadowice ul. Mickiewicza 27
34-100 Wadowice
pok. 04, tel. (33) 432 21 04

SPOSOBY PRZEGLĄDANIA OFERT PRACY ZA GRANICĄ
Bliższe informacje na temat zamieszczonych ofert pracy EURES można znaleźć na stronie internetowej: ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Podziel się
Reklama
miejsce na twoją reklame
Reklama
miejsce na twoją reklame
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content