Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Oferty pracy

Informacje, 09 czerwca 2021 09:21

PUP w Wadowicach, Filia w Andrychowie; ul. Starowiejska 22b; 34-120 Andrychów zaprasza do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy fizycznej i umysłowej w kraju i za granicą. Tel. 33 875 26 22; [email protected]; wadowice.praca.gov.pl

 1. OFERTY PRACY UMYSŁOWEJ
 1. Pracownik socjalny – Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust.1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

3) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

4) posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego,

5) przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

6) otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

7) otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

8) przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych; umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy [email protected]
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 33 00

 1. Asystent projektanta DRÓG I MOSTÓW – Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Inżynieria Drogowa lub Sanitarna. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi programu Auto-Cad, mile widziani studenci 4 roku. Możliwość przyuczenia.

Kontakt osobisty: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 54a, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 601314275 (pon-pt w godz. 8-15).

Chmiel Tadeusz Projektowanie i Nadzór Inwestycji
ul. Mickiewicza 54a, 34-200 Sucha Beskidzka

 1. Psycholog – Wykształcenie wyższe psychologiczne. Umiejętność indywidualnej i grupowej pracy z klientem Ośrodka; cierpliwość, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność organizowania pracy własnej, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność., mile widziane doświadczenie zawodowe; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku psychologa; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy [email protected] Pracodawca wymaga CV, kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje tj. doświadczenie zawodowe, wykształcenie; oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych RODO; oświadczenia o stanie zdrowia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów

 1. Doradca klienta – Wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziane wyższe techniczne. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Umiejętność obsługi komputera, mile widziana obsługa programów projektowych.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem: 797328478.

“Elektroman” Pęcak Spółka Jawna
ul. Krakowska 19A, 34-120 Andrychów.

 1. Opiekunka dziecięca – A/ Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

B/ Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

C/. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 33879-57-22, e-mailowy [email protected] .

Żłobek Misiowy Zakątek we Frydrychowicach

ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice

 1. Samodzielna Księgowa/księgowy Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe ekonomiczne, min. 2 lata doświadczenia, znajomość przepisów podatkowych, znajomość książki przychodów i rozchodów, umiejętność prowadzenia pełnej księgowości (kadry, płace, ZUS). Znajomość Programu SYMFONIA, RACHMISTRZ GT, REWIZOR GT, SUBIEKT GT, GRATYFIKAN GT.

Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 577588730 lub e-mailowym: [email protected] .

TM PROGRES SP. Z O.O.
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, tel.: 577 588 730

 1. Sprzedawca w sklepie budowlanym – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie nie jest wymagane. Umiejętność obsługi komputera oraz kasy fiskalnej (możliwość przyuczenia). Chęć do pracy.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Wadowicka 2 34-122 Wieprz lub telefoniczny 501 012 815.

CZUBAŁA PIOTR “PETERS”
ul. Wadowicka 2, 34-122 Wieprz, tel.: 501012815

 1. Doradca klienta – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziane doświadczenie w handlu 1 rok. Umiejętność obsługi urządzeń mobilnych (smartfonów), umiejętność obsługi komputera.

CV należy przesłać na adres e-mailowy: [email protected] lub skontaktować się telefonicznie: 516081650 w celu umówienia się na spotkanie.

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów

 1. Logistyk-Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne. Uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie w pracy min. 1 rok jako magazynier.

CV należy przesłać na adres e-mailowy: [email protected] lub skontaktować się telefonicznie: 516081650 w celu umówienia się na spotkanie.

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 7a, 34-120 Andrychów

 1. Mistrz budowlany – Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe kierunkowe (budownictwo). Uprawnienia budowlane pełne lub w ograniczonym zakresie. Doświadczenie w branży budowlanej min. 5 lat. Predyspozycje i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, dokładność i zorganizowanie.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Batorego 24 34-120 Andrychów, telefoniczny: 338753661, e-mailowy: [email protected]

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

OFERTY PRACY FIZYCZNEJ

 1. Konserwator – Wykształcenie min. średnie zawodowe, doświadczenie min. 3 lata, umiejętność w zakresie elektryka instalacji domowych, uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697119.

ARKONA SP. Z O.O.
ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd

 1. Operator obrabiarek CNC – Wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność czytania rysunku technicznego oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, znajomość narzędzi pomiarowych i umiejętność posługiwania się nimi

Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: [email protected] .

ANDORIA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

 1. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie. Praca na terenie Polska – Czechy – Niemcy.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym [email protected].

Andremax sp. z o.o.
ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice

 1. Pomocnik spawacza – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, chęć nabycia uprawnień jako spawacz., umiejętność czytania rysunku technicznego.

Kontakt osobisty, telefoniczny 516004848.

ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

 1. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia czeladnicze jako tapicer, umiejętność obijania i wyklejania mebli tapicerowanych, zdolności manualne, możliwość przyuczenia.

Kontakt osobisty 34-120 Andrychów, ul. Słupy 42, e-mailowy: [email protected]

BRW Comfort
ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

 1. Ślusarz – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie w zawodzie.

Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 512084322, e-mailowy: [email protected]

Rozmus Krystyna NG SYSTEM-NOVAGLAS SYSTEM
ul. Bielska 31, 43-356 Bujaków

 1. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie min. 6 m-cy, chęć do pracy.

Kontakt osobisty: 34-211 Palcza 64, telefoniczny: 694 811 482.

Żołnierek Tomasz FPHU TAPICERSTWO
ul. Palcza 64, 34-211 Palcza

 1. Szwaczka – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia na maszynie, doświadczenie w zawodzie mile widziane.

Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 793158636.

Wróblewski Krzysztof Cholewkarstwo
Zebrzydowice 452, 34-130 Zebrzydowice

 1. Ślusarz-tokarz – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku min. 6 m-cy. Umiejętność pracy na obrabiarkach: tokarkach i frezarkach CNC, obsługi elektronarzędzi pomiarowych, mile widziana umiejętność czytania rysunku technicznego. Możliwość przyuczenia do pracy na tokarce.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem: 533543104.

Łuczak Paweł P.P.U.H.
ul. Stefana Batorego 37A, 34-120 Andrychów

 1. Kucharz – Wykształcenie min. średnie kierunkowe, gastronomiczne. Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 6m-cy. Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Umiejętność pracy na recepturach, umiejętność organizacji i koordynowania dużych imprez gastronomicznych oraz umiejętność pracy w zespole. Praktyczna znajomość systemu HACCP. Otwartość na zmiany, operatywność i kreatywność. Bardzo dobra organizacja pracy.

Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd poprzedzony telefonem 509490581.

AS INVEST Sp. z o. o.
ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd

 1. Betoniarz-zbrojarz – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie w branży budowlanej min. 6 m-cy. Chęć do pracy. Praca na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego.

Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Nidecka 48, Wieprz poprzedzony telefonem 531561838.

Wiercimak Dariusz SYSTEM
ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz, tel.: 531561838

 1. Cieśla-murarz – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie w branży budowlanej min. 6 m-cy. Chęć do pracy. Praca na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego.

Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Nidecka 48, Wieprz poprzedzony telefonem 531561838.

Wiercimak Dariusz SYSTEM
ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz, tel.: 531561838

 1. Pracownik ogólnobudowlany – Wykształcenie nie jest istotne. Doświadczenie w branży budowlanej. Chęć do pracy. Praca na terenie woj. Małopolskiego i Śląskiego.

Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Nidecka 48, Wieprz poprzedzony telefonem 531561838.

Wiercimak Dariusz SYSTEM
ul. Nidecka 2, 34-122 Wieprz, tel.: 531561838

 1. Pracownik rozbioru i uboju zwierząt – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, min. rok pracy przy rozbiorze mięsa, ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy w grupie, staranność w wykonywaniu powierzanych prac, solidność, samodzielność.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem 508010117 w godz. 7.30-15.00 lub e-mail: [email protected] .

Bąk Adam – Wieprz Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 269, 34-122 Wieprz

 1. Pracownik pomocniczy przy rozbiorze i uboju zwierząt – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie w pracy przy produkcji spożywczej, umiejętność pracy w grupie, staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, solidność.

Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym 508010117 w godz. 7.30-15.00 lub e-mail: [email protected]

Bąk Adam – Wieprz Sp. z o.o.
ul. Beskidzka 269, 34-122 Wieprz

 1. Operator wycinarek i giętarek – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana znajomość rysunku technicznego, chęć do pracy. Umiejętność obsługi komputera.

Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 516004848

ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

 1. Pracownik przy wykończeniu wnętrz – Wykształcenie nie jest istotne; doświadczenie na tym stanowisku; umiejętności w zakresie wykończeń wnętrz, prawo jazdy kat. B.

Kontakt osobisty poprzedzony telefonem 693128209.

Ramenda Wojciech Styl-Dom
os. Pod Skarpą 28 m. 3, 34-100 Wadowice

 1. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy mile widziane, wymagana umiejętność malowania, szpachlowania, zakładania suchej zabudowy, kafelkowania.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stawowa 34, 32-651 Malec poprzedzony telefonem: 694 991 367.

Bierczak Maciej Firma Budowlana
ul. Stawowa 34, 32-651 Malec

 1. Zbrojarz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy mile widziane, wymagana umiejętność zbrojenia.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stawowa 34, 32-651 Malec poprzedzony telefonem: 694 991 367.

Bierczak Maciej Firma Budowlana
ul. Stawowa 34, 32-651 Malec

 1. Pracownik elewacji – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy mile widziane, wymagana umiejętność wykonywania elewacji.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stawowa 34, 32-651 Malec poprzedzony telefonem: 694 991 367.

Bierczak Maciej Firma Budowlana
ul. Stawowa 34, 32-651 Malec

 1. Murarz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy mile widziane, wymagana umiejętność murowania.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Stawowa 34, 32-651 Malec poprzedzony telefonem: 694 991 367.

Bierczak Maciej Firma Budowlana
ul. Stawowa 34, 32-651 Malec

 1. Operator koparki – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane uprawnienia operatorskie oraz doświadczenie zawodowe min 6 m-cy.

Kontakt z pracodawcą osobisty Jaroszowice 226 poprzedzony telefonem 693 128 202.

Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, Transportowe i Handlowe
Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice

 1. Kierowca wozidła technologicznego – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat. B, C, doświadczenie w pracy min 6 m-cy.

Kontakt z pracodawcą osobisty Jaroszowice 226 poprzedzony telefonem 693 128 202.

Bogunia Andrzej Usługi Budowlano-Sprzętowe, Transportowe i Handlowe
Jaroszowice 226, 34-100 Jaroszowice

 1. Operator mini koparki – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie w pracy min. 2 lata, umiejętność kierowania koparką, mile widziana obsługa niwelatora, prawo jazdy kat. B lub C.

Kontakt z pracodawcą osobisty: Wieprz, ul. Beskidzka 242 po uprzednim kontakcie telefonicznym:

602 494 232. CV można dostarczać poprzez adres e-mail: [email protected]

Smyrak Tomasz Zakład Instalacyjny “KAZMAR”
ul. Beskidzka 242, 34-122 Wieprz

 1. Kierowca samochodu ciężarowego – Wykształcenie MIN. ZAWODOWE, doświadczenie w pracy min. 2 lata, prawo jazdy kat. C, karta kierowcy, kurs na przewóz rzeczy, badania na psychotesty.

Kontakt z pracodawcą osobisty: Wieprz, ul. Beskidzka 242 po uprzednim kontakcie telefonicznym:

602 494 232. CV można dostarczać poprzez adres e-mail: [email protected]

Smyrak Tomasz Zakład Instalacyjny “KAZMAR”
ul. Beskidzka 242, 34-122 Wieprz

 1. Ślusarz – Wykształcenie min. podstawowe, mile widziane wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie min. 1 rok, prawo jazdy kat. B, mile widziana umiejętność obsługi szlifierki, mile widziana umiejętność spawania. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Kontakt z pracodawcą osobisty Inwałd, ul. Miła 10, poprzedzony kontaktem telefonicznym 888803930.

Dropińska Ewa
ul. Miła 10, 34-120 Inwałd

 1. Kierowca transportu międzynarodowego C+E – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy, min. 2 lata doświadczenia w zawodzie.

Kontakt z pracodawcą: osobisty (poprzedzony telefonicznym): ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice, tel.: 517 770 343.

Byrski Grzegorz P.H.U. ”Budgrom”
ul. Dr. Putka 9, 34-100 Wadowice

 1. Operator ładowarki lub operator koparki – Wykształcenie nie jest istotne, wymagana chęć do pracy w tym zawodzie, dyspozycyjność, uprawnienia operatora ładowarki lub operatora koparki, mile widziane doświadczenie.

Kontakt z pracodawcą osobisty w siedzibie firmy po uprzednim kontakcie telefonicznym: 502 351 332

lub e-mailowym: [email protected]

Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia

 1. Pracownik ogólnobudowlany – wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w murowaniu domów od podstaw.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony telefonem: 661815491.

Radomski Tadeusz “TARBUD”
Dąbrówka 185, 34-146 Dąbrówka, tel.: 661 815 491

 1. Spawacz/Ślusarz – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia spawacza elektrycznego (MIG, MAG) mile widziane, doświadczenie mile widziane.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.

Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz, tel.: 33 875 50 78

 1. Stolarz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, możliwość przyuczenia, chęć do pracy. Kontakt z pracodawcą tel.: 600 916 308.

Banaś Kazimierz STOLARSTWO
Zebrzydowice 223, 34-130 Zebrzydowice, tel.: 600 916 308

 1. Pakowacz – pracownik produkcji – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka SANEPID (możliwość jej wyrobienia), możliwość przyuczenia, chęć do pracy.

Kontakt z pracodawcą osobisty lub telefoniczny 607690100

AXPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Zarzeczna 50 A, 34-120 Roczyny

 1. Sprzątaczka – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka SANEPID (możliwość jej wyrobienia), mile widziane doświadczenie.

Kontakt z pracodawcą osobisty lub telefoniczny 607690100.

AXPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Zarzeczna 50 A, 34-120 Roczyny

 1. Pracownik skupu złomu – Wykształcenie nie jest istotne, prawo jazdy kat.B, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.

Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym: 880-561-608.

Polak Ewa FENIKS
ul. Beskidzka 108 b, 34-120 Sułkowice.

 1. Ślusarz narzędziowy – Wykształcenie min. zawodowe w kierunku ślusarz lub doświadczenie jako ślusarz MIN. 6m-cy, umiejętność czytania rysunku technicznego, polerowania, mile widziana znajomość obsługi CMC.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 338755787.

PLAFOR sp. z o.o.
ul. Tradycyjna 12, 43-356 Kobiernice.

 1. Kucharz – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe kierunkowe, książeczka SANEPID.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697008.

ARKONA SP ZO.O.
ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd

 1. Pomoc kuchenna – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka SANEPID.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697008.

ARKONA SP ZO.O.
pl. Mickiewicza 1, 34-120 Andrychów

 1. Pracownik budowlany – Wykształcenie nie jest istotne; wymagane posiadanie umiejętności: obróbki szpalet okiennych, murowania, wykonywania gładzi szpachlowych, układania płytek, malowania wnętrz, tynkowania, wykonywania szalunków, montażu płyt gipsowo-kartonowych, możliwość pracy w delegacjach, możliwość dźwigania do 30 kg.

Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie, tel. 334322135.

34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20

 1. Operator maszyn – Wykształcenie nie jest istotne.Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe – ale nie jest to konieczne. Mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyn produkcyjnych oraz doświadczenie przy pracach stolarskich. Dzwiganie ciężarów pow.12 kg.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697126.

WOOD FACTORY “JOKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Batorego 35c, 34-120 Andrychów

 1. Kasjer/sprzedawca/bufetowy – Wykształcenie min. zawodowe, książeczka SANEPID, umiejętność podawania i serwowania potraw i posiłków, mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej typu POS, komunikatywność.

Kontakt z pracodawcą osobisty pon-pt w godzinach 10-18, telefoniczny 608580251, 692213955, mailowy [email protected]

ul. Włókniarzy 1 C, 34-120 Andrychów
BOGUNIA SŁAWOMIR Bistro Frykas

 1. Pracownik do prac przy elewacjach – Wykształcenienie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, konieczna umiejętność klejenia styropianu, siatkowania i nakładania tynku.

Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 796700328 do godz 17.

Stuglik Piotr FIRMA BUDOWLANO- REMONTOWA
ul. Lenartowicza 25 m. 7, 34-120 Andrychów

 1. Pracownik obsługi punktu gastronomicznego – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane zasadnicze zawodowe kierunkowe, książeczka SANEPID.

Kontakt z pracodawcą osobisty Andrychów, ul. Krakowska 83a poprzedzony kontaktem telefonicznym 507157646.

Zmiertka Bogdan Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “BARTPOL”
ul. Krakowska 83a, 34-120 Andrychów, tel.: 507157646

 1. Montażysta sprzętu AGD – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia instalacyjne na prąd i gaz, prawo jazdy kat. B, niekaralność.

Kontakt z pracodawcą osobisty Andrychów, ul. Brzegi 30a poprzedzony kontaktem telefonicznym 507157646.

Zmiertka Bogdan Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “BARTPOL”
ul. Brzegi 30A, 34-120 Andrychów

 1. Krawcowa/ krawiec – Wykształcenie min. zawodowe, umiejętność szycia na maszynach przemysłowych, umiejętność szycia odzieży, umiejętność obsługi owerloka. Umiejętność pracy pod presją czasu. Umiejętność obsługi renderki, stebnówki. Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 501195798.

Soypatrico Sp.z o. o
ul. Beskidzka 108, 34-120 Sułkowice

 1. Kierowca samochodu ciężarowego – Wykształcenie nie jest istotne, wymagana chęć do pracy w tym zawodzie, prawo jazdy kat. C, świadectwo kwalifikacji. Kontakt osobisty, telefoniczny 502351332, e-mailowy: [email protected]

Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia, tel.: 502 351 332

 1. STOLARZ – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane kierunkowe, doświadczenie w zawodzie mile widziane, chęć do pracy.

Kontakt osobisty, telefoniczny: 880083989.
Ogiegło Jan, Ogiegło Daniel “WEKO”- Spółka Cywilna

ul. Kwiatowa 11, 34-108 Frydrychowice

 1. pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia).

Kontakt osobisty, telefoniczny: 608794606.

Ogiegło Jan, Ogiegło Daniel “WEKO”- Spółka Cywilna
ul. Kwiatowa 11, 34-108 Frydrychowice

 1. pracownik fizyczny – WYKSZTAŁCENIE NIEISTOTNE, DOŚWIADCZENIE MILE WIDZIANE, możliwość dżwigania pow. 20 kg. Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 515102027.

Chmiel Bogdan FIRMA HANDLOWA
ul. Beskidzka 120, 34-122 Wieprz

 1. pomoc centrum ogrodnicze/pracownik fizyczny – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w branży ogrodniczej, uprzejmość, punktualność, sumienność, chęć do pracy.

Kontakt osobisty Wadowice, ul. Nadbrzeżna obok nr 25, poprzedzony telefonicznym: 667 579 111.

Handzlik Marek HANDZLIK TRANSPORT
ul. Nadbrzeżna obok nr 25, 34-100 Wadowice

 1. Glazurnik/PRACOWNIK wykończenia wnętrz – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, prawo jazdy kat. B, chęć do pracy, rzetelność.

Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 667518017.

PŁONKA DAMIAN “REMO”
os. Kluka 1, 34-125 Rzyki

 1. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, prawo jazdy kat. B.

Kontakt z pracodawcą osobisty Targanice, ul. Dobra 16, telefoniczny 502 209 328, 503 064 699

P.H.U. STAL-BRAM S. C.
ul. Dobra 16 A, 34-120 Targanice

 1. Szwacz/ka-Krawiec/krawcowa – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie mile widziane, znajomość maszyny do szycia stębnówka, umiejętność szycia. Możliwość przyuczenia, szkolenia.

Kontakt osobisty: Wadowice, ul. Putka 9 po uprzednim kontakcie telefonicznym 725858385.

KJUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Doktora Józefa Putka 9, 34-100 Wadowice

 1. Osoba sprzątająca – Wyksztalcenie nie jest istotne, punktualność, dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 509490581.

AS Invest Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd

 1. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Wymagane doświadczenie na stanowisku magazynier, możliwość pracy przy dużych gabarytach. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Kontakt osobisty: 34-120 ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140, telefoniczny: 516004848, e-mail: [email protected]

Beskidus Sp. z o. o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

 1. Listonosz w PLACÓWCE ANDRYCHÓW – Wykształcenie NIE JEST ISTOTNE, wymagane prawo jazdy kat. B.

Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Krakowska 100, 34-120 Andrychów.

Poczta Polska S.A.
ul. Krakowska 100, 34-120 Andrychów

 1. Operator koparko-ładowarki – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia jako operator koparko-ładowarki. Mile widziane doświadczenie oraz prawo jazdy kat. C.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 12 444 6715 lub e-mailowym: [email protected]

PM LOGISTYKA ŁUCZAK-KUDZIA SPÓŁKA JAWNA
ul. Włókniarzy 35, 34-120 Andrychów

 1. Hydraulik/ Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy MILE WIDZIANE, mile widziane prawo jazdy kat.B, umiejętność spawania mile widziana, pracowitość, rzetelność, chęć do pracy. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.

MAR-POL DARIUSZ JOŃCZYK
os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki

 1. Monter rolet – Wykształcenie nieistotne, min. 1 miesiąc doświadczenia w poszukiwanym zawodzie, umiejętność montażu rolet z silnikami elektrycznymi.

Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20 Tel. 33 432 2135.

 1. Pomoc kuchenna – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane gastronomiczne. Aktualna książeczka SANEPID. Umiejętność współpracy z innymi pracownikami, utrzymania porządku w m-cu pracy, samodzielność, podzielność uwagi, dyspozycyjność.

Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd poprzedzony telefonem 509490581. możliwy również kontakt e-mailowy [email protected]

AS Invest Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd

 1. Pakowacz – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka Sanepid, możliwość wyrobienia, Chęć do pracy.

Kontakt z pracodawcą osobisty pod adresem ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Szlagor Sp. z o.o., s.k.
ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów

 1. Pracownik ogólnobudowlany – Wykształcenie nie jest istotne, min. rok doświadczenia, mile widziane prawo jazdy kat. B.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504 118 602.

Wojewodzic Michał “DJP” Usługi Budowlane
ul. Konstytucji 3 Maja 18, 34-120 Andrychów

 1. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat. B, min.1 rok doświadczenia przy wykończeniu wnętrz.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 517321099.

Płonka Jan
ul. Zbójecka 42, 34-122 Gierałtowice

 1. Sprzedawca – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, chęć do pracy.

Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 338752606 ww.24

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Andrychowie
ul. Legionów 12, 34-120 Andrychów

Bliższe informacje na temat powyższych ofert można uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie, 34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20, tel. 334322135 | wadowice.praca.gov.pl

Aktualne oferty pracy z sieci EURES

Belgia

 1. Piekarz (anglo- lub francuskojęzyczny)-90/21

Czechy

 1. Pracownik montażu- 84/21
 2. Mechanik samochodów ciężarowych-79/21
 3. Elektromechanik samochodów ciężarowych-78/21
 4. Murarz/kamieniarz-23/21
 5. Pracownik produkcji-174/20
 6. Operator produkcji-172/20
 7. Blacharz/mechanik samochodowy-171/20
 8. Mechanik samochodowy- 168/20
 9. Pracownik odlewni-148/20
 10. Operator maszyn-mechanik-147/20
 11. Operator produkcji-144/20
 12. Pracownik montażu/ serwisant (elektryk)-143/20
 13. Kierowca ciężarówki–125/20
 14. Pracownik produkcji–105/20

Francja

 1. Operator CNC-74/21

Finlandia

 1. Pracownik produkcji-83/21

Hiszpania

 1. Animator czasu wolnego/ animator sportowy- 11/21

Holandia

 1. Pracownik do sortowania, pakowania sadzonek truskawek-87/21
 2. Praca przy zbiorach kwiatów (mieczyki)-85/21
 3. Pracownik do zbioru malin-82/21
 4. Pracownik do sprzątania kempingu-52/21
 5. Pracownik do zbioru, pielęgnacji i uprawy truskawek, malin, jeżyn i pora-51/21
 6. Pracownik do uprawy sadzonek roślin doniczkowych- 50/21

Łotwa

 1. Polskojęzyczny pracownik obsługi klienta (call center)-12/21

Niemcy

Formularz podania do pracy sezonowej w Niemczech – Bewerbung. Należy wypełnić w języku niemieckim i przesłać do BundesagenturfürArbeitZentraleAuslands-undFachvermittlung (ZAV) na adres: [email protected]. Do podania można dołączyć CV w języku niemieckim, co może zwiększyć szanse na zatrudnienie.

 1. Kucharz/kucharka-86/21
 2. Pracownik działu planowania pracy-91/21
 3. Nauczyciele szkół ogólnokształcących- matematyka; informatyka; fizyka; biologia; chemia; sztuka; muzyka-88/21
 4. Ślusarz, spawacz MiG/MaG, Monter instalacjistalowych-73/21
 5. Pracownik obsługi klienta ze znajomością języka polskiego-66/21
 6. Pracownik produkcyjny w cukiernictwie-65/21
 7. Lakiernik samochodowy-64/21
 8. Murarz-61/21
 9. Cieśla szalunkowy/ betoniarz- 60/21
 10. Mechanik samochodowy/ Kierowca CE-58/21
 11. Fizjoterapeuta-57/21
 12. Kierowca ciężarówki do transportu drewna-56/21
 13. Farmaceuta-55/21
 14. Kierowca ciężarówki-54/21
 15. Pracownik do obróbki form z metalu-47/21
 16. Cukiernik-46/21
 17. Piekarz-45/21
 18. Komisjoner artykułów spożywczych-43/21
 19. Komisjoner artykułów spożywczych-42/21
 20. Komisjoner artykułów spożywczych-41/21
 21. Pomocnik obróbki drewna i konstrukcji dachowych-40/21
 22. Elektrotechnik-33/21
 23. Inżynier budowy maszyn-32/21
 24. Pracownik obsługi hotelowej-28/21
 25. Monter instalacji elektrycznych-26/21
 26. Pomoc sprzątająca w pensjonacie/ housekeeping-3/21
 27. Inżynier elektryk/ projektant instalacji elektrycznych-180/20
 28. Fizjoterapeuta (2)- 179/20
 29. Fizjoterapeuta- 178/20
 30. Monter instalacji-technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna-177/20
 31. Pracownik branży elektrycznej-176/20
 32. Pracownik magazynu-175/20
 33. Technik ortopeda-170/20
 34. Specjalista/menedżer z zakresu okulistyki-146/20
 35. Pracownik w dziale handlowym-133/20
 36. Asystent stomatologiczny-132/20
 37. Mechanik/mechatronik samochodowy-64/20
 38. Mechanik instalacji przemysłowych-280/19/U
 39. Malarz/Lakiernik (pomocnik)-279/19/U
 40. Kierownik zmiany/Brygadzista przemysłowy-72/20
 41. Pracownik w Fitness Klubie-65/20
 42. Murarz/tynkarz–120/20
 43. Pracownik do obsługi ładunku na dźwigni–119/20
 44. Blacharz/ Pomocnik blacharza–118/20
 45. Mechanik instalacji sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji–117/20
 46. Monter instalacji elektrycznych/Monter-pomocnik–116/20
 47. Mechatronik/elektronik–103/20
 48. Murarz–101/20
 49. Pracownik produkcyjny–97/20/U
 50. Operator wózka widłowego–96/20/U
 51. Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i wentylacji–95/20/U
 52. Malarz/lakiernik–94/20/U
 53. Programista aplikacji–81/20/U
 54. Projektant stron internetowych–80/20/U
 55. Personel sprzątający – 428/19

Norwegia

 1. Malarz-89/21
 2. Operator koparki- 77/21
 3. Fryzjer-76/21
 4. Mechanik pojazdów-75/21
 5. Malarz budowlany-72/21
 6. Płytkarz/ glazurnik- 71/21
 7. Stolarz budowlany/cieśla-70/21
 8. Pomocniczy pracownik budowlany-68/21
 9. Kamieniarz-67/21
 10. Ortodonta/dentysta ortodonta- 53/21
 11. Zbrojarz-betoniarz/cieśla-15/21
 12. Murarz-tynkarz-149/20

Bliższych informacji o powyższych ofertach można uzyskać u doradców klienta oraz u pośredników pracy: Joanna Kiszczak, PUP Wadowice Filia Andrychów, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów pok. 04, tel. (33) 432 21 35

SPOSOBY PRZEGLĄDANIA OFERT PRACY ZA GRANICĄ
Sposób 1 Bliższe informacje na temat zamieszczonych ofert pracy EURES
można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage ↓ Zakładka: Jestem osobą poszukującą pracy. ↓ WYBIERZ: SZUKAJ PRACY ↓ WYBIERZ KRYTERIUM WYSZUKIWANIA: np. LOKALIZACJA (Polska lub inny kraj w którym jesteś zainteresowany pracować) lub/i CZAS TRWANIA UMOWY lub/i RODZAJ UMOWY lub/i POZIOM WYKSZTAŁCENIA
lub/i FLAGA EURES/ (Flaga EURES oznacza, że pracodawca zamieszczający ogłoszenie o pracy
jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem pracowników z innych krajów europejskich.) Sposób 2
lub/i DOŚWIADCZENIE.
OFERTY PRACY ZA GRANICĄ
MOŻNA SPRAWDZAĆ W CENTRALNEJ BAZIE OFERT PRACY (CBOP),
która jest dostępna na stronie internetowej oferty.praca.gov.pl ↓ WYBIERZ KRYTERIA WYSZUKIWANIA: np. RODZAJ PROPOZYCJI (np. oferta pracy) i/lub STANOWISKO i/ lub MIEJSCE PRACY (np. ZAGRANICA) ↓ JEŻELI CHCESZ SPRAWDZIĆ OFERTY W KONKRETNYM KRAJU UE/EOG WYBIERZ Więcej lokalizacji ↓ WYBIERZ PAŃSTWO, W KTÓRYM CHCESZ PRZEJRZEĆ OFERTY ↓ ciąg dalszy wyboru kryteriów: i/lub RODZAJ UMOWY i/lub WYMIAR ETATU i/lub WYNAGRODZENIE BRUTTO.

Źródło: PUP w Wadowicach

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
miejsce na twoją reklame
Reklama
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Skip to content