Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Oferta pracy w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

Informacje, 28 września 2021 13:37

UM w Andrychowie poszukuje Specjalisty do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe lub średnie, preferowany kierunek: drogownictwo, budownictwo lub pokrewne,
  • w przypadku wykształcenia średniego wymagany staż pracy – co najmniej 3 lata pracy na stanowisku związanym z realizacją lub nadzorem robót budowlanych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • umiejętność obsługi komputera m.in. Word, Excel, Zuzia,
  • prawo jazdy kat. B.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej. Aby ją przeczytać prosimy kliknąć w ten link.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content