Przejdź do treści

Od Szkolenia do Zatrudnienia

Informacje, 06 listopada 2017 13:28

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Andrychowie prowadzi nabór do projektu „Od Szkolenia do Zatrudnienia” w ramach Gwarancji dla młodzieży

Podziel się

Oferta skierowana
– do młodzieży w wieku 18-25 lat,
– nie uczącej się, nie pracującej,
– biernej zawodowo 
– chcącej zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz: posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu oferujemy:
– szkolenia i staże zawodowe 
– kurs prawa jazdy kat. B
– kurs komputerowy ECDL
– kurs językowy
– doradztwo zawodowe
– wsparcie psychologiczne
– pośrednictwo pracy warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
– warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się.

W ramach projektu zapewniamy:
– stypendium szkoleniowe i stażowe dofinansowanie kosztów dojazdu,
– wyżywienie ubezpieczenie zdrowotne i NNW dofinansowanie do kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Szczegółowych informacji udziela
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Andrychowie
ul. Starowiejska 22b, IV piętro, pok.425 34-120 Andrychów

tel. 33 874 49 28
e-mail. osz.andrychow@ohp.pl

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content