Przejdź do treści

Od stycznia bezpłatne porady prawne

Informacje, 22 grudnia 2015 14:42

​Od 1 stycznia wejdzie w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255). Zakłada ona utworzenie na terenie Powiatu Wadowickiego sześciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, m.in. w Andrychowie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Starowiejskiej 22b (pokój 34).

Podziel się

Poradnictwo prawne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy  ul. Starowiejskiej 22b, pokój nr 33:                  
Środa – 15.00 -18.00  
Czwartek – 15.00 – 17.00 – dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy udzielać będą adwokaci lub radcowie prawni:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 12.00
Wtorek od godz. 14.00 do godz. 18.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 16.00
Czwartek od godz. 10.00    do godz. 14.00
Piątek od godz. 8.00 od godz. 12.00

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, którego prowadzenie, stosownie do art.11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat powierzy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego:
Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 16.00
Wtorek od godz. 10.00 do godz. 14.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 12.00
Czwartek od godz. 14.00    do godz. 18.00
Piątek od godz. 12.00 od godz. 16.00

Należy pamiętać, iż nieodpłatna pomoc prawna obejmuje następujące kwestie:
– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
– udzielenie pomocy w sporządzeniu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nie obejmuje ona natomiast spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania się do rozpoczęcia tej działalności.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content