Przejdź do treści

Ochrona zabytków: Nabór rozpoczęty

Kultura, 10 listopada 2022 11:37

Do 15 grudnia można składać wnioski do konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2023”. O pieniądze mogą się starać właściciele, posiadacze lub użytkownicy wieczyści takich obiektów.

Przypomnijmy, iż jest to przedsięwzięcie realizowane przez samorząd województwa małopolskiego. Zadania, na realizację których może być udzielona dotacja z budżetu województwa małopolskiego obejmują:

 1. przedsięwzięcia, które polegają na prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, będących:
  • układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi;
  • dziełami architektury i budownictwa;
  • dziełami budownictwa obronnego;
  • obiektami dawnego przemysłu;
  • zabytkowymi cmentarzami;
  • miejscami upamiętniającymi wybitne osoby i wydarzenia historyczne,
 2. prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków;
 3. badania konserwatorskie lub architektoniczne substancji zabytkowej.

Dalsze szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Oprac. jd Fot. Urząd Marszałkowski w Krakowie

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content