Przejdź do treści

Obwieszczenie o planowanych polowaniach zbiorczych organizowanych przez Koło Łowieckie Beskid w Andrychowie

Informacje, 21 września 2022 09:06

Burmistrz Andrychowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022r., poz. 1173) podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych polowaniach zbiorczych organizowanych przez Koło Łowieckie „Beskid” w Andrychowie.

Daty polowań w 2022/2023 r.:

22 października, 29 października, 5 listopada; 13 listopada; 19 listopada; 27 listopada; 3 grudnia; 11 grudnia 17 grudnia; 24 grudnia; 31 grudnia; 8 stycznia 2023 r.; 14 stycznia 2023 r. Polowania odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 15.00.

Miejsce polowań:
Obwód łowiecki nr 104, m.in.: Leśnictwo Rzyki, Leśnictwo Inwałd, Leśnictwo Rzyki Doliny Madohora, Kaczyńskie Potoki, Leśnictwo Rzyki – Zającówka, Inwałd Pola, Rzyki Pola.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Skip to content