Przejdź do treści

O strefie już konkretnie

Informacje, 16 maja 2016 13:49

Przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w andrychowskiej strefie ekonomicznej spotkali się dzisiaj z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego, któremu strefa podlega. Rząd podjął decyzję w sprawie strefy w kwietniu, a pierwsze działki w tym obszarze będą sprzedawane już jesienią. Ma tam powstać ok. 500 miejsc pracy.

Podziel się

Spotkanie przygotował i poprowadził Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, bo właścicielem strefy jest Gmina Andrychów. Z grupą biznesmenów spotkała się Mariola Kocon, dyrektor Działu Prawnego Krakowskiego Parku Technologicznego oraz  Marcin Nalepa. Dyrektor Kocon wyjaśniła zebranym, jakie są zasady pozyskiwania zezwoleń na inwestowanie w strefie i na jaką pomoc publiczną przedsiębiorcy mogą liczyć. I tak pomoc ta może sięgać 55 proc. zainwestowanej sumy, jeśli przedsiębiorstwo należy do małych, 45 proc. – średnich i 35 proc. – dużych. Ważne jest też w jakim sektorze działa firma, priorytetowymi są wszystkie te gałęzie produkcji, która wytwarza na potrzeby przemysłu i budownictwa, bo to nakręca gospodarkę i inwestycje, a nie tylko konsumpcję. Z pomocy publicznej mogą skorzystać również firmy, które postawiły na innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, a to oznacza, że stosują rozwiązanie młodsze niż rok i w takim czasie wprowadzone na polski rynek. O innowacyjności rozwiązania decydują opinie instytutów badawczych czy zespoły badawcze wyższych uczelni. 
Dyrektor Kocon przypomniała także, że podstawą starania się o zezwolenie na lokowanie firmy w strefie jest biznesplan. – Państwo, którzy wejdziecie do strefy automatycznie znajdujecie się pod naszą stałą opieką, tak w zakresie doradztwa, jak i szkoleń – mówiła Mariola Kocon. Ta opieka jest do końca działania strefy. Andrychowska ma w tej chwili perspektywę 10-letnią, ale nie zamkniętą.
Z kolei burmistrz Tomasz Żak poprosił potencjalnych inwestorów, aby w miarę szybko określili swoje potrzeby medialne, zwłaszcza zapotrzebowanie na energię, bo jeszcze w tym roku strefa będzie uzbrojona. Burmistrz przypomniał, że zostały już przyznane kwoty na ten cel, tak samo jak na przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie kwartałów: Biała Droga, Przemysłowa, Krakowska – z kilkoma rondami. W sumie wydane tam zostaną jeszcze w tym roku 24 mln zł. Pisaliśmy o tym kilka dni temu.
mn

Podziel się
Skip to content