Przejdź do treści

O oświacie w Twoim Radiu Andrychów

Informacje, 14 stycznia 2016 10:43

​Ponad połowę budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę. Pierwsze półrocze w szkołach podsumował dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrański w rozmowie z Twoim Radiem Andrychów.

Podziel się

– Wzrasta kwota subwencji oświatowej, a więc pieniędzy przyznawanych przez ministerstwo samorządom. W poprzednim roku otrzymaliśmy ponad 32 mln zł dofinansowania, w tym już 34 mln. – tłumaczył Andrzej Szafrański. – Jednocześnie wzrasta też ilość środków przeznaczanych na oświatę przez gminę. W 2015 roku z budżetu na oświatę „powędrowało” 13,3 mln złotych.

Obecnie (dane z 31.12.2015) w gminie Andrychów pracuje 589 nauczycieli (w przeliczeniu: 540 etatów). Piętnastu nauczycieli korzysta z urlopów dla poratowania zdrowia. 

– Kontynuujemy działania podjęte kilka lat temu. W andrychowskich szkołach działają więc klasy sportowe, klasy z rozszerzonym językiem obcym. To oczywiście przekłada się na wyniki osiągane przez uczniów i nauczycieli. Widać to na przykładzie Gimnazjum nr 1 w Andrychowie, które spośród ponad pięciuset sklasyfikowanych małopolskich placówek zajmuje dziewiąte miejsce. Ale gratulacje i podziękowania należą się dyrektorom i nauczycielom wszystkich gminnych placówek – podkreśla dyrektor GZO. 

Obecnie w gminie Andrychów kształci się 5928 uczniów (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). – W ciągu ostatnich dziesięciu lat ilość uczniów znacznie się zmniejszyła (o ok. tysiąc osób) – mówi Andrzej Szafrański i tłumaczy, że nowa reforma przywracająca obowiązek szkolnego kształcenia dla dzieci od siódmego roku życia wywoła spore zmiany organizacyjne. – Stracą na tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnych, dla których w wyniku zmian nie będzie pracy w pierwszych klasach. – Apeluję do rodziców dzisiejszych sześciolatków, by zasięgnęli opinii nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz rodziców, którzy zdecydowali się w poprzednich latach na wcześniejszą edukację swoich dzieci, by skorzystali z opcji pozostawionej przez ministerstwo, tzn. wysłali, o ile jest oczywiście taka możliwość, swoje sześcioletnie dzieci do szkół. My jesteśmy przygotowani, zarówno pod względem technicznym, jak i pedagogiczno-organizacyjnym.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content