Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Nowy konkurs dla Czytelników Nowin Andrychowskich

Informacje, 14 stycznia 2019 10:37

Wszystkich Czytelników, którzy na co dzień tworzą poezję, jak również tych, którym jak dotąd nic spod pióra nie wyszło zapraszamy do udziału w naszym Konkursie! Na Wasze dzieła czekamy w naszej Redakcji, możecie dostarczyć je osobiście lub pocztą tradycyjną.

Podziel się

W 2019 roku na łamach „Nowin Andrychowskich” rusza KONKURS POETYCKI.
Przed uczestnikami stoi wyzwanie polegające na napisaniu krótkiego utworu poetyckiego (wiersz / limeryk / fraszka itp.) na wybrany temat.
W każdym miesiącu będziemy Wam proponować inną tematykę Waszych prac! Myśl przewodnia na nastepny miesiąc to: PLON!
Laureata każdej edycji Konkursu wyłaniać będzie Jury, w skład którego wchodzą członkowie Redakcji Nowin Andrychowskich. Wszelkie szczegóły Konkursu znajdziecie w Regulaminie na stronie www.radioandrychow.pl
Na zwycięzcę czeka nagroda w postaci upominku niespodzianki oraz przede wszystkim publikacja zwycięskiego utworu w kolejnym wydaniu Nowin Andrychowskich.

Zapraszamy! Pióra w dłoń!

 

REGULAMIN 

1. Organizator Konkursu: Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów

2. Cel Konkursu:
– stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości.
– inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
– stworzenie możliwości debiutu literackiego osobom do tej pory niepublikującym.
– promocja literatury, propagowanie czytelnictwa oraz instytucji Biblioteki.

I. Zasady Konkursu:
1. Konkurs trwa od 14 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Nadesłany tekst musi być pracą samodzielną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach literackich. Wiersz / limeryk / fraszka itp. nawiązujące do tematu konkursu wybranego przez redakcję. 
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz / limeryk / fraszkę itp. w języku polskim, czcionką 12 Times New Roman, na papierze formatu A4, w ilości 250 znaków wydruku komputerowego ze spacjami bądź odręcznie. 
5. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę o treści nawiązującej do danego tematu konkursu.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest doręczenie wydrukowanego lub napisanego odręcznie wiersza / limeryku / fraszki itp., wraz z podanymi danymi (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego)
7. Utwory złożone w redakcji NA nie podlegają zwrotowi.

II. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do końca każdego miesiąca 2019 roku (do godziny 14.00) w Redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów lub przesłać pocztą na adres: Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów, ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów. 

III. Kryteria oceny:
1. Prace literackie zostaną ocenione (na zasadzie anonimowości) przez Jury, w skład którego wchodzą członkowie Redakcji Nowin Andrychowskich, którego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne.
2. Jury dokona oceny utworów pod względem:
– zgodności z tematyką;
– twórczego charakteru utworu;
– poprawności stylistycznej i językowej;
– samodzielności i oryginalności.
3. O wynikach Konkursu laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone
w porannej audycji Radia Andrychów o godz. 8:30 oraz na portalu Nowin Andrychowskich.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
5. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe – upominki niespodzianki. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
6. Nagrodzona praca zostanie wydrukowana w miesięczniku Nowiny Andrychowskie – bez prawa do wynagrodzenia.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Nowin Andrychowskich i Radia Andrychów oraz na portalu www.radioandrychow.pl.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie z siedzibą: ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów, moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu w celu przeprowadzenia oraz wyłonienia Laureatów Konkursu Poetyckiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zostałem poinformowany o: danych kontaktowych Administratora Danych; celu i podstawie prawnej przetwarzania danych; prawie do cofnięcia zgodny na przetwarzanie; kryteriach ustalania okresu przez który dane osobowe będą przechowywane; prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator opublikuje moje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska w miesięczniku Nowiny Andrychowskie, na portalu www.radioanadrychow.pl oraz na antenie Radia Andrychów.

Pobierz Regulamin konkursu TUTAJ >>


 

Zwycięzcą konkursu ze styczniowego numeru,
został pan Kazimierz Jończy
GRATULUJEMY!
Szedłem polem
wśród tysięcy słońc
kwiatów słonecznika
które rzucały chłodny cień
na piaszczystą ścieżkę
niebieski kobalt nieba
potęgował ich barwę
nocą
śnił mi się – Vincent

 
Zwycięzcą konkursu z lutowego numeru,

została pani Józefa Bury

GRATULUJEMY!
Jak promień słońca
Radość rozsiewa
Swoją obecnością
Serduszka rozgrzewa
Piękne kwiaty więdną
Zostają wspomnienia
Tylko kobieta
Spełnia marzenia

 
Zwycięzcą konkursu z marcowego numeru,

została pani Julia Jończy

GRATULUJEMY!
"Ładnie pięknie"
Wyćwierza nam dzisiaj ten chłodny wiatr
prawie przenosi dłonie na usta
nie musi powietrze w nich tańczyć
by mówić
ładnie pięknie
to demo wersja wiosny
poznaję po dłoniach
tarką nikłą pokrytych od poranka

 
Zwycięzcą konkursu z kwietniowego numeru,

została Michalina Bizoń

GRATULUJEMY!
Wiosna
– przyszła tu.
I kwiaty i łąki się zmieniają,
I ptaszki śpiewają.
A wiosenka maluje świat szary.
Obudzą się teraz leśne zwierzęta
strasznie zaspane
a Wiośnie
kolorów na pewno nie braknie.

 
Laureatką konkursu z wydania majowego 
została Halina Bizoń
GRATULUJEMY!
.
Matka

W hierarchii słów jedno z najpierwszych i najważniejszych,

tego słowa, nigdy inne nie przewyższą

ma w sobie miłość najczystszą,

ciepło radość szczęśliwe dzieciństwo,

wszystko, do czego człowiek wciąż wraca, czym żyje.

O matkach poematy pisano,

temat ten nieustannie jest żywy.

Dla każdej i każdego Matka,

to ktoś, na kim można polegać, na kogo liczyć,

jedyny, niezastąpiony, nigdy nie zawiedzie, zawsze zrozumie.

Żadnego dziecka nie odtrąci,

każde kocha miłością najszczerszą,

To zaleta matek niezbadana, nieprzenikniona, niepowtarzalna.

Dając życie i dbając o nie, jest fenomenem

danym przez Boga, dla świata i jego istnienia

 

Zwyciężczynią konkursu z czerwcowego wydania
została Janina Prus
Gratulujemy! 
Najmilszy czas dla każdego?
– To wakacje, drogi Kolego!
Słońce, woda, wędrowanie…
Pod namiotem miłe spanie
Dużo czasu na zwiedzanie,
znajomości zawieranie
Potem miłe wspominanie i do
domu powracanie
Za rok znowu się spotkajmy
a już dziś się umawiajmy!
Zwyciężczynią konkursu z lipcowego wydania

została Maria Skorupa

Gratulujemy! 
Podróż
Czy można ją nazwać
odskocznią od codzienności?
Myślę, że tak! Zamykamy drzwi domu,
ruszamy w rejs, zabierając niewielką walizkę.
Pociągiem, autobusem, samochodem
– to nieważne!
Ważne z kim, dokąd,
nasz humor i nastawienie,
by przeżyć wyjątkowy czas.
Poczuć zapach powietrza, traw, wiatru,
spędzić z przyjaciółmi wspólne chwile,
poznać nowe miejsca, nowych ludzi,
to wszystko podróż daje nam.
Nasze życie od zarania aż po kres jest podróżą,
lecz mamy jeszcze podróże w podróży,
te nas wzmacniają, kształcą, zastrzyk życia dają,
więc… pakuj walizkę
już dziś!

 

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content