Przejdź do treści

Nowe miejsca mitingów

Informacje, 15 lutego 2018 12:02

Podajemy aktualną listę miejsc i terminów spotkań grup AA. Tym samym korygujemy – bo dziś to dostaliśmy – już nieaktualną listę, która można znaleźć w ostatnim wydaniu Nowin.

Podziel się

PONIEDZIAŁEK – godz. 17.30, gr. AA „Ptaki” – ul. Starowiejska budynek przychodni

WTOREK – godz. 19.00, gr. AA „O to chodzi” – ul. Starowiejska budynek przychodni

ŚRODA – godz. 16.30, gr. AA Podaj dalej” – ul. Starowiejska budynek przychodni

CZWARTEK – godz. 18.00, gr. AA „Stokrotka” – ul. Starowiejska budynek przychodni

PIĄTEK – godz. 19.00, gr. AA „Exodus” – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

SOBOTA – godz. 16.00, gr. AA „Zamek” – ul. Dąbrowskiego Oddział Odwykowy

NIEDZIELA – godz. 17.00, gr. AA „Mgiełka”  – ul. Batorego 52 (dom dla bezdomnych)

Członkowie grup AA mówią o sobie i zwracają się z tym do innych alkoholików:
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się na nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wychodzeniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni  poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne polityczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.  n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content