Przejdź do treści

Nowa stara rada będzie doradzać staroście

Informacje, 06 lipca 2015 10:53

​Nie będzie już Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wadowicach. W jej miejsce powstała Powiatowa Rada Rynku Pracy. – Wszystko przez ubiegłoroczne zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tłumaczy starostwo.

Podziel się

W skład powiatowych rad rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy – czytamy na stronie starostwa. Rada ma doradzać staroście w sprawach polityki pracy.

Powołani do rady na kadencję 20015-19

Przedstawiciele organizacji związkowych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych: 
Jerzy Kensiak
Renata Mikołajczyk
Józef Pawlikowski
Piotr Stuglik

Przedstawiciele organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych:
Andrzej Basista 
Daniel Trojak

Przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się statutowo problematyką rynku pracy: 
Magdalena Barycz-Kobylańska

Przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego: 
Bożena Flasz 
Eugeniusz Kurdas 
Tadeusz Łopata 

Przedstawiciele Małopolskiej Izby Rolniczej: 
Maria Bednarczyk
Paweł Odrobina. 

W wyniku jawnego głosowania większością głosów przewodniczącą Rady pozostała Magdalena Barycz-Kobylańska, a stanowisko zastępcy utrzymał Piotr Stuglik.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content