Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Nieodpłatne poradnictwo tylko przez telefon

Informacje, 25 marca 2020 13:20

Do odwołania nieodpłatna pomoc prawna i bezpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach odbywają się tylko telefonicznie. Wcześniej należy jednak złożyć specjalny wniosek. Szczegóły poniżej.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna, jak i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie odbywało się za pomocą łączy telefonicznych. Osoby chcące skorzystać z takiej formy porady muszą dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wadowicach (skrzynka podawcza, budynek Starostwa przy ul. Batorego 2) lub przesłać na adres e-mail: [email protected] wypełnione oświadczenie (skan), że nie są w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego w celu ustalenia terminu porady.
W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon podczas ustalania terminu wizyty pod nr tel. 33 873 42 78  
Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej: www.powiat.wadowice.pl w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja”.

Oprac. jd

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content