Przejdź do treści

Nie zwlekaj z wnioskiem o 300+

Informacje, 12 października 2023 09:43

Termin na ubieganie się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej mija 30 listopada 2023 roku. Do tej pory w Małopolsce ZUS wypłacił świadczenia 300+ na kwotę 122,2 mln złotych.

W kraju kwota przekazanego dofinansowania do wyprawki szkolnej na okres świadczeniowy 2023/2024 przekroczyła 1,3 mld złotych.

W województwie małopolskim rodzice i opiekunowie złożyli przeszło 283,6 tys. wniosków o 300+, natomiast łączna kwota wypłaconych świadczeń to 122,2 mln złotych.

Program „Dobry start” to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy. Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wniosek jest tylko elektroniczny. Wysłać go można przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Źródło: ZUS

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content