Przejdź do treści

Nie dwie szkoły ale cztery

Informacje, 23 lutego 2017 17:01

W Andrychowie będą cztery szkoły podstawowe. Po gorącej dyskusji radnych ten projekt przeszedł do dalszego procedowania. Siedmiu radnych było za, a czternastu się wstrzymało.

Podziel się

Tak zdecydowali dziś – 23 lutego – radni podczas Sesji Rady Miejskiej. Jednak spór o to, ile będzie szkół podstawowych w Andrychowie nie został ostatecznie zakończony, bo nikt nie przekonał nikogo. Po głosowaniu przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski powiedział: Państwa projekt przeszedł, więc biorą państwo pełną odpowiedzialność za jego skutki. 
Burmistrz Tomasz Żak skwitował to mówiąc, że jako władza wykonawcza wypełni wolę radnych i postara się zrobić to najlepiej jak potrafi.
Przypomnijmy, że w tej chwili w mieście – pomijamy na razie w tym opisie sytuację w sołectwach – działają dwie szkoły podstawowe – Nr 2 przy ul Dąbrowskiego i Nr 4 przy ul Włókniarzy, oraz dwa gimnazja – Nr 1 przy ul. Daszyńskiego i Nr 2 przy ul. Lenartowicza. 
Władze Andrychowa przygotowały wcześniej dwa warianty zmiany ustroju szkolnego, co jest skutkiem wejścia w życie reformy likwidująca gimnazja – przewidując utworzenie dwóch lub czterech dużych szkół podstawowych. Pierwszy wariant – preferowany przez burmistrza – miał polegać na połączeniu SP Nr 2 i Gimn. Nr 1 – tak powstałaby jedna podstawówka oraz z połączenia SP Nr 4 i Gimn. Nr 2, tak powstałaby druga podstawówka. Drugi wariant, popierany przez radnych opozycji, za którym było też wielu rodziców – również obecnych na sesji – przewidywał utworzenie czterech szkół podstawowych, z dwóch dotychczasowych podstawówek i dwóch likwidowanych gimnazjów. Ten projekt na sesji przedstawiła radna Alicja Studniarz, reprezentująca grupę siedmiorga radnych. 
Radni wysłuchali opinii burmistrza Tomasza Żaka do tego projektu. Opinia była negatywna. Burmistrz zwracał uwagę na problemy organizacyjne, wysokie koszty administracyjne i koszty prowadzenia czterech osobnych szkół, zagrożenie utratą pracy dla ponad 20 nauczycieli, tworzenie nowych obwodów, brak klasopracowni i koszty dostosowania gimnazjów do przyjęcia pierwszoklasistów. 
Potem przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski odczytał opinie rodziców, rad pedagogicznych i związków zawodowych. W tym momencie pojawiła się opcja utworzenia trzech szkół podstawowych w mieście: w centrum powstałaby jedna szkoła z połączenia SP Nr 2 i Gimn. Nr 1. Natomiast na osiedlu powstałyby dwie szkoły: pozostałaby SP Nr 4 i z gimnazjum Nr 2 postałaby nowa szkoła podstawowa. Przewodniczący przypomniał, że już podczas konsultacji z Kuratorium Oświaty, taki wariant uzyskał pozytywną opinię kuratora.
Gorąca dyskusja, trwająca ponad trzy godziny zakończyła się głosowaniem. Siedmioro radnych było za wariantem czterech szkół – bo tylko ten był przygotowany w formie projektu uchwały. Nikt nie był przeciw, ale czternastu radnych wstrzymało się od głosu. Do dalszego procedowania przeszedł więc projekt czterech szkół, który teraz musi zaopiniować Kuratorium Oświaty. 
Radni, którzy głosowali za tym wariantem powtarzają, że obawy z nim związane są przedwczesne – trzeba poczekać, co życie i praktyka pokaże.
Na zakończenie należy dodać, że reformowanie szkół w sołectwach nie wywoływało żadnych kontrowersji – tam bowiem działają Zespoły Szkół Samorządowych, w których są zarazem podstawówki, jak i gimnazja. Tam więc gimnazja zostaną zlikwidowane, a szkoły podstawowe powiększą się o klasy VII i VIII. 
mn

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content