Przejdź do treści

Nauczycielki na medal

Informacje, 18 grudnia 2017 11:40

Katarzyna Gurdek-Wojewodzic (Szkoła w Roczynach), Marzena Michniewicz-Bąk (Szkoła w Zagórniku) oraz Anna Guzdek (Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie) zostały „Nauczycielkami na medal”.

Podziel się

8 grudnia w głównej siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się uroczysta gala, kończąca akcję pn. "Nauczyciel na medal". Jej celem było wyłonienie najbardziej cenionych i lubianych pedagogów z Małopolski. Patronat honorowy nad akcją objęli: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego i prof. Kazimierz Karolczak – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Organizatorami plebiscytu była Gazeta Krakowska i Dziennik Polski. Laureatów wybrano w głosowaniu prowadzonym w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i we wszystkich powiatach naszego województwa. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, dla nauczycieli klas IV-VII i gimnazjum oraz dla tych, którzy uczą młodzież w szkołach ponadgimnazjalnych. W naszym powiecie, a co ważniejsze z naszej gminy, laureatkami zostały, kolejno w każdej z trzech kategorii klas, następujące nauczycielki: pani mgr Katarzyna Gurdek-Wojewodzic (Szkoła w Roczynach), pani mgr Marzena Michniewicz-Bąk (Szkoła w Zagórniku) oraz pani mgr Anna Guzdek (Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie). Pani Katarzyna Gurdek-Wojewodzic jest nauczycielką wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. "Poprzez swoją pracę stara się pomóc młodym ludziom w kształtowaniu ich charakterów, talentów i zainteresowań. Stara się wprowadzać dzieci w świat nauki poprzez zabawę" – czytamy w Gazecie Krakowskiej. Pani Marzena Michniewicz-Bąk uczy biologii i chemii. Jak mówi – praca nauczyciela jest bardzo trudna, ale daje mnóstwo energii i niesamowitą satysfakcję. W zagórniczańskiej szkole promuje akcje charytatywne, „zaraża” młodych ludzi wolontariatem. Skupia się na osobach niepełnosprawnych, bezdomnych, bo jak podkreśla – dzięki temu młodzież uczy się wrażliwości i empatii. Mottem: „Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”– kieruje się w swoim życiu trzecia laureatka – pani Anna Guzdek. Jest nauczycielką wychowania fizycznego, bardzo lubianą i szanowaną przez młodzież z andrychowskiego LO. Jej pasją jest siatkówka, dlatego od początku swojej nauczycielskiej kariery prowadzi zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej dla dziewcząt, a także zajęcia z lekkiej atletyki. Wszystkim trzem paniom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni, że mamy w swojej gminie „Nauczyciel(ki) na Medal”. (pacz)

 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content