Przejdź do treści

Nagroda dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje, 11 października 2017 09:33

Gmina Andrychów została nagrodzona w ramach VIII Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy“ za najlepsze działania interdyscyplinarne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podziel się

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie otrzymał „Nagrodę dla najlepszej gminy za kompleksową ofertę wsparcia dedykowaną różnym grupom odbiorców oraz nowatorskie podejście do realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

Nagrody 9 października odebrali burmistrz Andrychowa Tomasz Żak oraz pracujące w Ośrodku Pomocy Społecznej Ewa Czechowska i Paulina Dybał. Laureatom gratulowali Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz insp. Robert Nowakowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podczas XV Wojewódzkiej Konferencji współorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, pt. „Czy przemoc ma płeć? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. fot. malopolska.pl

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content