Przejdź do treści

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Informacje, 14 września 2022 20:05

Burmistrz Andrychowa ogłasza ponowny nabór wniosków o odbiór, transport i unieszkodliwienie już zdemontowanych odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i altan oraz obiektów zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Andrychów, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

Wnioski można składać w terminie do 14 października 2022 roku, osobiście lub poprzez Kuriera na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub za pośrednictwem poczty lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej przez skrzynkę podawczą (ESP) Urzędu.
Wnioski będą realizowane zgodnie z kolejnością ich złożenia i do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Andrychów.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi lub gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
Formularze wniosków oraz załączników dostępne są w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15. pokój 116 (I piętro) lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie (www.andrychow.eu).
Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, pok. nr 116 oraz pod numerem telefonu (33) 842-99-68.

Źródło: UM Andrychów

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content