Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Nabór na stanowisko Specjalisty w Sekretariacie Burmistrza

Informacje, 10 lipca 2019 08:19

Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Sekretariacie Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

Podziel się

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe, drugiego stopnia,
3) staż pracy – minimum 3 lata, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika kancelaryjno-biurowego w instytucji sektora finansów publicznych,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) w środowisku Windows, Internet Explorer.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową. 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. nr 225 – II p. (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7.30 do 15.30 oraz
wtorek: od 7.30 do 17.00)
– lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty w Sekretariacie Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” w terminie do dnia 19 lipca 2019 r.

Pełna treść ogłoszenia TUTAJ

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content