Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego

Informacje, 19 grudnia 2019 13:53

W styczniu 2020 r. prowadzony będzie nabór na stanowisko Ratownika Wodnego na Krytym Basenie w Andrychowie.

Podziel się

Wymagane:

  • ważne uprawnienia Ratownika Wodnego,
  • ukończony aktualny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP),
  • członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,
  • inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (np. kurs nurka, sternika itp.)
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • dyspozycyjność (praca zmianowa),
  • mile widziane: uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność, konsekwencja w działaniu, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Wszystkich zainteresowanych proszę o składanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 8 stycznia 2020 r. w oddziale Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie przy ul. Włókniarzy 11 lub wysyłanie ich drogą mailową na adres: [email protected]

Składane CV powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, ul. Rynek 27, 34-120 Andrychów.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie pod adresem: [email protected]

Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018, poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Dokumenty kandydata wyłonionego w trakcie naboru, z którym zostanie nawiązany stosunek pracy, dołącza się do jego akt osobowych.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content