Przejdź do treści
Reklama

Nabór na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Andrychowie

Informacje, 03 sierpnia 2022 13:46

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta w Straży Miejskiej w Andrychowie w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.

Oferta pracy w Straży Miejskiej

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie co najmniej średnie,
 5. nienaganna opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, w tym – sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Uwaga:

Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.

Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat lub kategorii A i B,
 2. uprawnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 3. dodatkowym atutem będzie posiadanie ukończonego szkolenia podstawowego dla strażników,
 4. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o strażach gminnych, o ochronie danych osobowych, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
 5. posiadanie dodatkowych uprawnień z zakresu ratownictwa medycznego,
 6. biegła znajomość komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),
 7. znajomość problematyki bezpieczeństwa i porządku,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. doświadczenie w pracy w służbach mundurowych,
 10. dobra znajomość topografii miasta i gminy,
 11. dyspozycyjność,
 12. zdolność zapamiętywania i kojarzenia faktów i zjawisk,
 13. komunikatywność.

Pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się pod linkiem tutaj.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Skip to content