Przejdź do treści

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informacje, 13 października 2023 10:06

Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu wadowickiego mogą zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Mają na to czas czternaście dni, licząc od 12 października.

baner informacja-Radio-Andrychów

Do zakresu tego „ciała” należy: 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, b) realizacji praw osób niepełnosprawnych; 2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 3) ocena realizacji programów; 4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Każda organizacji i jednostka samorządu terytorialnego mogą zgłaszać tylko i wyłącznie po jednym kandydacie. Rada składa się z pięciu członków, a jej kadencja trwa 4 lata.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej (wzór znajduje się na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego z dnia 12 października br.), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” na adres: Starostwo Powiatowe w Wadowicach Ul. Batorego 2 34-100 Wadowice.

jd

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content