Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Na powiatowej sesji o drogach, ekologii i naprawianiu szpitala

Informacje, 15 października 2020 13:47

Jednym z pierwszych punktów dzisiejszej (15 października) sesji Rady Powiatu w Wadowicach była problematyka drogowa. Analizowano realizacje inwestycji w 2019 roku. Sporo działo się pod tym względem w gminie Andrychów.

Drogownictwo – sporo inwestycji

Z danych przedstawionych na posiedzeniu wynika, iż w ubiegłym roku w ramach przedsięwzięć modernizacyjnych przeprowadzono I etap przebudowy drogi powiatowej Andrychów – Rzyki za kwotę 751 tys. zł. W tym roku za identyczną sumę, wydatkowaną tym razem przez władze andrychowskiej gminy, inwestycja jest realizowana. Przedsięwzięcie należy do największych prowadzonych przez samorząd powiatowy. Pod względem nakładów na poszczególne gminy Andrychów ustępuje tylko Wadowicom (884 tys. zł). Podczas sesji przypomniano, że samorząd andrychowski za kwotę ponad 3 miliony złotych samodzielnie wybudował ciąg pieszo – rowerowy przy ulicy Lenartowicza, a to droga powiatowa. W sumie nakłady na inwestycje na „powiatówkach” pochłonęły w ubiegłym roku ponad 15, 8 mln zł, z czego blisko 8,2 mln zł wyłożyły gminy.

Ochrona środowiska – program nie całkiem zrealizowany

Podczas sesji analizowano realizację „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego”. Władze powiatu oraz gmin położonych w powiecie wadowickim wydały w latach 2018 – 2019 ponad 110 mln zł na inwestycje poprawiające jakości powietrza. Wlicza się w to m.in. poprawę stanu dróg, wymianę starych kotłów na bardziej ekologiczne czy termomodernizację budynków. Z kolei bez mała 30,5 mln zł wydano na ochronę wód, w tym zwłaszcza rozwój sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Większość zadań z „Programu…” została zrealizowana. Niestety, jak zaprezentowano w materiałach, „nie realizowano przedsięwzięć polegających na prowadzeniu upraw energetycznych, budowie ekranów akustycznych, działań mających na celu ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, wyznaczaniu obszarów cichych, wdrażaniu systemów małej retencji, w tym na obszarach leśnych, tworzeniu zbiorników chroniących przed powodzią. Nie utworzono Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. Nie zrealizowano także zadania polegającego na zwiększeniu lesistości powiatu. Powierzchnia lasów zmniejszyła się w porównaniu do 2017 r. o 46,26 ha”.

Naprawianie” szpitala

Radni przegłosowali „Program naprawy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na lata 2020 – 2022”. Dotyczy to zwłaszcza Szpitala Powiatowego. Dokument ten zawiera plany m.in. poprawy ładu organizacyjnego, rentowności jednostki, zwiększenia oszczędności, polepszenia zarządzania mieniem, stworzenie z ZZOZ atrakcyjnego pracodawcy. W tym roku ma nastąpić spora poprawa wyniku finansowego placówki, podobnie ma być 2021 r.

O innych tematach omawianych na sesji będziemy informować w osobnych publikacjach.

jd Fot. You Tube

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content