Przejdź do treści

Na konwencie o środkach unijnych i inwestycjach

Informacje, 11 lutego 2016 10:37

​Podział środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w naszym powiecie był głównym punktem IV Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego.

Podziel się

Na początku spotkania, które odbyło się 9 lutego starosta podkreślił, że spośród wszystkich projektów subregionalnych z terenu powiatu wadowickiego – szpital powiatowy jest jedyną placówką użyteczności publicznej, z której korzystać mogą mieszkańcy wszystkich gmin.

To jest nasze dobro wspólne i dlatego szpital powinien być potraktowany priorytetowo – akcentował Bartosz Kaliński. 

Maksymalne dofinansowanie z RPO dla wszystkich projektów na obszarze naszego powiatu, na które wnioski zgłosiło osiem gmin (poza Lanckoroną i Tomicami) oraz Powiat Wadowicki wraz z ZZOZ wynosi 14 933 110 złotych. 

Ponad 2,7 mln złotych z tej kwoty ma otrzymać Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na głęboką modernizację energetyczną. Warto podkreślić, że w porównaniu do innych zgłoszonych projektów szpital powiatowy otrzyma największe dofinansowanie (49 %) w stosunku do wartości całkowitej zadania, które wyniesie 5,5 mln złotych.  

Podczas trwającego ponad trzy godziny konwentu poruszono również sprawy powiatowej oświaty. Starosta Bartosz Kaliński zaapelował do wszystkich włodarzy, aby w swoich gminach zadbali o promocję szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki. 

– Nasze szkoły od wielu lat mają najlepszą zdawalność matur w Małopolsce – przypomniał starosta.

Głos w tej sprawie zabrała również obecna na Konwencie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach Janina Turek, która wygłosiła prezentację o zasadach rekrutacji absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano także o inwestycjach drogowych zaplanowanych na 2016 rok. Do najważniejszych należeć będą m.in. przebudowa drogi powiatowej Nr 1757 K Wieprz – Nidek – Witkowice, przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1767 K we Frydrychowicach i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1737 K w Rzykach na odcinku od mostu do szkoły.

źródło: powiat.wadowice.pl

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content