Przejdź do treści

Można głosować do 6 lipca

Informacje, 04 lipca 2016 11:53

​Budżet obywatelski daje mieszkańcom województwa możliwość zadecydowania na co wydać pieniądze. Pozwala kształtować najbliższe otoczenie, umożliwia określanie potrzeb oraz daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne.

Podziel się

Budżet Obywatelski to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!

W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego wśród 152 projektów wybranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego znalazł się projekt opracowany przez Stowarzyszenie LGD "Wadoviana" wraz ze Stowarzyszeniem Gościniec 4 Żywiołów – „Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej – integracja i edukacja mieszkańców powiatu wadowickiego” o kodzie PKWAK016. 
Projekt pn. „Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej – integracja i edukacja mieszkańców powiatu wadowickiego” będzie realizowany od kwietnia do września 2017 r. W ramach projektu zaplanowano działania takie jak: 
·  Konkursy dla szkól z terenu powiatu wadowickiego, dla wszystkich grup wiekowych.
·  Konkurs ekologiczny dla dzieci „Eko zabawka” – konkurs skierowany dla dzieci w wieku 6-12 lat. 
·  Konkurs fotograficzny „Na szlaku architektury drewnianej” – konkurs skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych. 
·  Konkurs „Śladami przeszłości” – konkurs skierowany dla uczniów szkół licealnych z terenu powiatu wadowickiego.
·  „Zlot Turystów” – rajd turystyczno – krajoznawczy, skierowany dla dzieci, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz drużyn harcerskich z powiatu wadowickiego. Impreza będzie zaplanowaną wędrówka po określonym terenie łącząca elementy gry terenowej, wycieczki. 
· „Piłkarska majówka”, która polegać będzie na rozegraniu meczy piłkarskich pomiędzy policjantami, strażakami, nauczycielami, księżmi, pracownikami urzędów gmin, oraz drużyn pozostałych profesji. 
· „Festiwal Doliny Skawy”, dzięki któremu lokalni producenci będą mogli zaprezentować rękodzieło i rzemiosło.
·  „Wesoły Autobus” czyli organizacja wycieczek po powiecie wadowickim. 
O tym, czy ten projekt na terenie naszego powiatu zostanie zrealizowany, zdecydują Państwo sami. Głosowanie trwa do 6 lipca. 
Do wyboru są 3 sposoby głosowania:
a) poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie lub w Agendach,
b) elektronicznie (poprzez stronę: https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie),
c) korespondencyjnie na adres Urzędu lub w jednej z Agend (liczy się data wpływu do Urzędu).
Pamiętaj ! Możesz oddać 1 głos na zadanie powiatowe i 1 głos na zadanie subregionalne. 
Głosować można tylko na zadania dotyczące powiatu i subregionu, który się zamieszkuje.
UWAGA! Jeśli oddasz więcej głosów wszystkie twoje głosy będą nieważne.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content