Przejdź do treści

Mimo słabnącej KAWKI będą dotacje

Informacje, 29 czerwca 2016 12:34

Burmistrz Andrychowa przygotował nowe, korzystniejsze zasady udzielania dotacji na zmianę systemu ogrzewania budynków i mieszkań. Jutro na Sesji Rady Miejskiej mają je przegłosować radni.

Podziel się

Do chwili obecnej ciągle brak decyzji  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie kontynuacji  programu KAWKA. Tymczasem Urząd Miejski w Andrychowie złożył wniosek o dofinansowanie 500 modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Równocześnie środki finansowe pozyskane przez Gminę  z WFOŚiGW w Krakowie na ten cel w roku bieżącym są praktycznie wykorzystane.
– Mieszkańcy Gminy Andrychów coraz bardziej zwracają uwagę na zły stan powietrza atmosferycznego i chcą podejmować działania związane z  wymianą starych, niskosprawnych źródeł ogrzewania na nowe, proekologiczne – mówi Ewa Rohde-Trojan, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego. – Dlatego też, Burmistrz Andrychowa zadecydował o przygotowaniu nowych, finansowo korzystniejszych  zasad udzielania dotacji na zmianę systemu ogrzewania budynków i mieszkań ze środków własnych Gminy Andrychów.
Projekt stosownej uchwały będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Andrychowie.
W przypadku akceptacji Radnych, już w lipcu będzie można uzyskać  dotacje  do likwidacji starych, wysokoemisyjnych pieców grzewczych w wysokości do:
– 4.000,00 zł w przypadku montażu kotła gazowego, olejowego, olejowo-gazowego i elektrycznego (w obecnie funkcjonującym gminnym programie dofinansowanie wynosi 2.000,00 zł),
– 4.000,00 zł dla ogrzewania wykorzystującego tzw. alternatywne źródła ogrzewania (w obecnie funkcjonującym gminnym programie dofinansowanie wynosi 2.000,00 zł),
– 3.000,00 zł  w przypadku montażu kotła niskoemisyjnego na paliwo stałe, odpowiadającego 5 klasie wg normy PN-EN 303-5:2012 (w obecnie funkcjonującym gminnym programie dofinansowanie wynosi 1.000,00 zł).

Równocześnie, planowane jest przeznaczenie kwoty 100.000 zł na powyższy cel, co umożliwi udzielenie dofinansowania  wszystkim zainteresowanym wymianą  starego pieca. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content