Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Miliony na autobusy

Informacje, 26 października 2016 13:41

Dziś – 26 października – podczas Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej, które miało miejsce w Zakrzowie Andrychów pozyskał pulę ponad 20-milionowej dotacji, przede wszystkim na zakup autobusów.

Podziel się

Forum subregionalne ma status gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw dotyczących rozwoju danego subregionu, szczególnie w pracach nad przygotowaniem oraz realizacją Subregionalnego Programu Rozwoju. Forum Subregionalne Małopolski Zachodniej składa się z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. Samorządowcy gmin z tego obszaru podczas takich spotkań jak dziś w Zakrzowie koło Stryszowa uzgadniają m.in. podział środków przydzielanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Andrychów starał się przede wszystkim o dofinansowanie swojego projektu zakupu autobusów – wartego 22,5 mln zł. I uzyskał pełną możliwą kwotę dofinasowania, ponad 18,7 mln. Ale oprócz tego możemy liczyć na 911 tys. na ciepłociąg na Żwirki i Wigury, wymianę pieców węglowych (1,6 mln) i pieców gazowych (1,7 mln). Kwoty te także zostały zaakceptowane przez forum.
Jak powiedział nam burmistrz Tomasz Żak, po tym subregionalnym podziale środków na początku grudnia Andrychów złoży u Marszałka Województwa Małopolskiego szczegółowy projekt organizacji transportu publicznego. Po ostatecznym przyznaniu dotacji będzie można ogłosić przetarg na zakup 12 autobusów niskopodłogowych. Do miasta trafią najprawdopodobniej we wrześniu. Oprócz tego za opisaną wyżej kwotę wyremontowane zostaną przystanki i zainstalowany zostanie system łączności, sterujący ruchem i informujący pasażerów na przystankach, gdzie są oczekiwane pojazdy. Wszystko, czyli samodzielna organizacja – poza spółką MZK – transportu publicznego w Andrychowie ma ruszyć od 1 stycznia 2018 r. rn

Podziel się
Reklama
miejsce na twoją reklame
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Reklama
miejsce na twoją reklame
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Skip to content