Przejdź do treści

Miało być sto laptopów…

Informacje, 30 listopada 2022 10:03

Sto laptopów ma trafić do niektórych szkół ponadpodstawowych i placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Część z nich do „Bawełnianki” i „Kotarbina”. Niestety, postępowanie trzeba było unieważnić z powodów finansowych.

Przewidywano, że sprzęt trafi m.in. do „Bawełnianki” (16 sztuk) i „Kotarbina (15). Zgłosiło się sześciu oferentów, z czego dwaj zostali wykluczeni z postępowania ze względu na niespełnienie warunków zawartych w ogłoszeniu. Cztery pozostałe firmy zaproponowały kwoty od nieco ponad 337 tys. zł do przekraczającej 513 tysięcy złotych. Są to sumy przekraczające wartość puli finansowej przewidzianej na ten cel. Zatem postępowanie unieważniono.

W uzasadnieniu, starostwo napisało: – Bezpośrednią przesłanką jest fakt, że cena oferty najkorzystniejszej lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Zakup laptopów odbywa się przy wsparciu władz wojewódzkich w ramach programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Niewykluczone, że władze powiatu ogłoszą nowe postępowanie. Warto wspomnieć, iż szkoły są dobrze wyposażone w sprzęt, choć oczywiście nowe laptopy przydałyby się.

jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content