Przejdź do treści

Marcowa akcja krwiodawstwa w Andrychowie

Informacje, 09 marca 2022 08:05

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Starowiejska 22a zaprasza na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 16 marca w godz. 9:00 13:00.

W obecnej sytuacji krew jest bardzo potrzebna. Centra krwiodawstwa borykają się z jej wielkimi brakami. Liczymy, że i tym razem andrychowscy „Krewniacy” nie zawiodą. W „Kotarbinie” oddasz krew, szybko, sprawnie w przemiłej atmosferze. Kochani, pomagajmy i dzielmy się tym co najcenniejsze – zaprasza CKZiU w Andrychowie.

Honorowemu Dawcy Krwi poza tytułem i legitymacją przysługuje:

  • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal;
  • bezpłatne wyniki badań diagnostycznych (grupa krwi, morfologia, badania markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew) – wyniki badań można odebrać po 7 dniach od oddania krwi;
  • zwrot kosztów zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60 poz. 281 z późn. zm.; Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.;
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej placówki publicznej służby krwi (RCKiK lub TO);
  • karta identyfikacyjna grupy krwi (po co najmniej trzykrotnym oddaniu krwi);
  • ulga podatkowa – odliczenie wartości oddanej krwi od dochodu (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych);
  • dzień wolny od nauki lub pracy – w dniu oddania (§ 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Dz. U. nr 60 z 1996 r. poz. 281) W przypadku niezakwalifikowania się do oddania krwi lub w przypadku zgłoszenia się na badania kontrolne dzień wolny nie przysługuje, wydawane jest wówczas zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub w szkole na czas określony.

Krwiodawca po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów(mężczyźni) lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi może otrzymać legitymację i tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Źródło: RCKiK w Krakowie

Podziel się
Skip to content