Przejdź do treści

„Małopolskie OSP 2022”: Nabór rozpoczęty

Informacje, 17 marca 2022 09:43

Zarząd Województwa Małopolskiego poinformował o rozpoczęciu naboru do konkursu „Małopolskie OSP 2022”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca br. Pełną treść komunikatu zamieszczamy poniżej.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego od 16 marca rusza nabór wniosków na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2022”. W ramach konkursu jednostki OSP mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie zakupu sprzętu, remontu remizy czy jej wyposażenia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 roku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • prace budowlano-remontowe w remizach strażackich,
  • zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt,
  • zakup motopompy przewoźnej wysokiej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku w zakresie:

  • prac budowlano-remontowych w remizach strażackich – może wynieść do 60 000 zł,
  • zakupu sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji – może wynieść do 20 000 zł,
  • zakupu samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego – może wynieść do 50 000 zł,
  • remontu bądź adaptacji samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt – może wynieść do 20 000 zł,
  • zakupu motopompy przewoźnej wysokiej wydajności – może wynieść do 100 000 zł,

(szczegóły dotyczące wysokości dotacji w Regulaminie Konkursu).

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Rolnictwo →Konkursy.

W latach 2009-2021 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 56,8 mln zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego.

W tym, na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich przekazano ponad 41,2 mln zł. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy.

Ponadto, 10,3 mln zł przekazano na zakup m.in. samochodów strażackich, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz systemów selektywnego alarmowania.

Od roku 2015 Województwo Małopolskie wspiera finansowo jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze, tj. OSP GRS Nowy Sącz, OSP GPR Kęty i OSP GPR w Goszczy i OSP GPR Myślenice. Do roku 2021 przekazano łącznie 713 084,84 zł.

Oprac. jd Fot. Urząd Marszałkowski w Krakowie

Podziel się
Skip to content