Przejdź do treści

Małopolska: Budżetowe przymiarki

Informacje, 22 listopada 2022 10:53

Na wczorajszej (21 listopada) sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego odbyło się pierwsze czytanie budżetu na 2023 rok. Mimo inflacji i kryzysu, jak zapowiadają władze samorządowe Małopolski, nie zrezygnowano, a nawet nie ograniczono zakresu planowanych wcześniej inwestycji.

Na razie jest to projekt. W oficjalnym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego po sesji czytamy: – Poziom dochodów przyszłorocznego budżetu opiewa na kwotę 2 miliardów 406,5 mln złotych, limit wydatków natomiast na ponad 2 miliardy 713 mln złotych, z czego zasadnicza część została przewidziana na infrastrukturę drogową i transport (552,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (204,4 mln zł), ochronę zdrowia (124,2 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (21,3 mln zł) czy kulturę fizyczną (19,1 mln zł). Planowany deficyt budżetu Województwa w wysokości ponad 306 mln 821 tys zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi m.in. z kredytów, emisji obligacji czy przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych.

jd

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content