Przejdź do treści

„Lider Edukacji Branżowej” dla Powiatu Wadowickiego

Informacje, 15 września 2023 09:28

Na Kongresie Edukacji Zawodowej w Małopolsce, który odbył się 11 września br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, nagrodzono m.in. organy prowadzące szkoły zawodowe, które wspierają placówki w zakresie organizacji staży i praktyk u pracodawców oraz realizacji kursów i szkoleń dla uczniów dających im dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

Wyróżniono również przedsiębiorców, osoby i instytucje w szczególny sposób wspierające edukację zawodową. W imieniu naszego samorządu nagrodę z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Haliny Cimer oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marty Malec-Lech odebrała wicestarosta Beata Smolec. Powiat Wadowicki reprezentowali także koordynator Biura Projektów Edukacyjnych Anna Szewczyk oraz dyrektorzy dwóch powiatowych szkół: Anna Knapik z CKZiU nr 1 w Wadowicach ” Tischner” oraz Tomasz Bizoń z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Wicestarosta Beata Smolec przekazała – w imieniu nagrodzonych samorządów – na ręce P. Marty Malec-Lech oraz dyrektora Departamentu Edukacji w urzędzie marszałkowskim P. Dariusza Styrny podziękowania za przekazane dofinansowanie oraz wsparcie udzielane w trakcie realizacji projektów edukacyjnych.

Uczestnicy wydarzenia mogli również m.in. zapoznać się z podsumowaniem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, a także wysłuchać debat nt. „Jak nowe technologie i innowacje zmienią kształcenie zawodowe oraz rynek pracy? Czy szkoły zawodowe potrzebują transformacji cyfrowej?” a także „Kompetencje przyszłości – dlaczego są ważne i jak je rozwijać w procesie kształcenia”. Jednym z prelegentów w drugim panelu dyskusyjnym był dyrektor andrychowskiego CKZiU Tomasz Bizoń.

Więcej informacji o wydarzeniu można przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://tiny.pl/cfmhm

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content