Przejdź do treści

LGD Wadoviana zaprasza

Informacje, 13 maja 2015 09:11

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” w ramach podsumowania kończącego się okresu programowania PROW 2007-2013 zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konferencji pt. Dobre praktyki w realizacji projektów w ramach osi 4 LEADER na obszarze LGD „Wadoviana”.

Podziel się

Od 2008 roku Stowarzyszenie LGD „Wadoviana” podejmuje różnorodne inicjatywy mające na celu wspomaganie rozwoju Gmin Wadowice i Andrychów, poprzez wykorzystanie środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy LEADER. 

Konferencja będzie okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz zaprezentowania projektów realizowanych za pośrednictwem LGD „Wadoviana” przez mieszkańców Gminy Wadowice i Gminy Andrychów. Beneficjenci opowiedzą o swoich projektach, których pomysłowość i różnorodność może zadziwić. Przekrój realizowanych zadań był ogromny: od warsztatów i imprez, poprzez budowę placów zabaw na aplikacjach mobilnych kończąc. Podczas konferencji wystąpi Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW. Wszyscy uczestnicy będą mogli skosztować lokalnych potraw i napojów a dodatkową atrakcją będzie wystawa rękodzieła oraz pokaz filmu „Wadowice z natury ciekawe”. 

Konferencja odbędzie się 19 maja 2015 roku o godzinie 14:00 w Sali Kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury w Wadowicach (ul. Teatralna 1)
Program konferencji: 
14:00 – otwarcie konferencji – powitanie gości 
14:40 – prezentacja dotychczasowych osiągnięć LGD, zrealizowanych projektów, podsumowanie kończącej się perspektywy finansowej 2007-2013 
15:00 – prezentacja filmu „Wadowice z natury ciekawe” 
15:20 – prezentacja folderu podsumowującego PROW, przedstawienie dobrych praktyk 
16:20 – przerwa (degustacja potraw lokalnych) 
16:40 – występ Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW 
16:55 – przedstawienie dobrych praktyk (c. d.) 
18:00 – zakończenie konferencji 

Na konferencję wstęp wolny!

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content