Przejdź do treści

LGD Wadoviana zaprasza

Informacje, 02 września 2015 11:44

​Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin Wadowice i Andrychów- przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sektora publicznego, jednostek oświaty i kultury, przedsiębiorców, rolników, oraz osoby fizyczne do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się na terenie gmin leżących na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana”.

Podziel się

Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu, w godz. od 15:00 -18:00:

03.09.2015 – Wadowice (Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1)- osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy,

08.09.2015 – Andrychów (Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7) – osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy,

09.09.2015 – Andrychów (Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7)- organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sektor publiczny,

10.09.2015 – Wadowice (Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1) – organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sektor publiczny.

Na spotkaniach wspólnie zastanowimy się nad mocnymi i słabymi stronami naszego obszaru, a także szansami i zagrożeniami dla rozwoju, które mogą pojawić się w naszym otoczeniu, czyli przeprowadzimy tzw. analizę SWOT. Pragniemy aby zgłaszali nam Państwo problemy, które widzicie i z którymi spotykacie się wy, lub organizację przez was reprezentowane.

Zdiagnozowanie kluczowych problemów pozwoli nam sformułować kierunki rozwoju i cele strategiczne, które następnie umieścimy w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Chcemy aby strategia odzwierciedlała potrzeby i oczekiwania wszystkich grup społecznych z obszaru LGD „Wadoviana”, dlatego serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach.

Przypominamy również, iż swoje pomysły i spostrzeżenia można zgłaszać w formie elektronicznej, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres Wadoviana@op.pl, telefonicznej pod nr telefonu +48 508 380 987, lub odwiedzając nas w naszym nowym biurze przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content