Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Letnia zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informacje, 22 czerwca 2020 08:17

W od 8 lipca do 28 sierpnia na terenie Gminy Andrychów nastąpi zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (z samochodów osobowych) bezpośrednio spod nieruchomości jednorodzinnych.

Za odpady wielkogabarytowe uznaje się odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed nieruchomość najpóźniej do godz. 9.00!

W przypadku konieczności pozbycia się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) poza podanymi terminami zbiórki istnieje możliwość bezpłatnego oddania w/w odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Biała Droga w Andrychowie.

ZGK w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content