Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Lekcja historii w terenie

Informacje, 05 października 2018 08:58

Mapa Andrychowa, wyznaczająca trasę do pokonania i dotarcie do miejsc pamięci. Karta pracy z opisem historii kilku obiektów. Zespoły uczniów, składające się z dwóch klas oraz nauczyciele – wychowawcy. Tak, w skrócie, można opisać plan gry terenowej, która odbyła się 3 października 2018 roku na terenie Andrychowa

Podziel się
Organizatorki: pani Lidia Siwek oraz pani Monika Dudka, przygotowały bardzo ciekawą lekcję historii Andrychowa, przeprowadzoną na świeżym powietrzu i w wyborowym towarzystwie. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie realizuje projekt „Rok dla Niepodległej”, dlatego głównym celem gry było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas czwartych oraz piątych, poznawali miejsca pamięci w naszym mieście, wydarzenia i ludzi, których upamiętniają. Wychowankowie kształtowali tożsamość narodową, współuczestniczyli w pielęgnowaniu tradycji i rozwijali swoje zainteresowania i pasje. Przy ulicy Niecałej obejrzeli tablicę, upamiętniającą młodych ludzi, schwytanych i rozstrzelanych przez niemieckich żandarmów tuż przed wyzwoleniem Andrychowa. W Izbie Regionalnej rozwiązywali zagadkę, dotyczącą kapliczki św. Floriana. W sali historycznej Izby Regionalnej, wyszukiwali honorowych obywateli Andrychowa. W sali oświaty, zaś – patronów ulic. Nad wejściem do Pałacu Bobrowskich, znajdują się dwa herby. Zadaniem uczniów było podanie ich nazwy. Na fasadzie kościoła św. Macieja, obejrzeli tablicę upamiętniającą  500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. W skwerze naprzeciw Urzędu Miejskiego, musieli odnaleźć obelisk i odczytać, komu jest on poświęcony. Następnie uczestnicy gry terenowej, udali się na cmentarz komunalny przy ulicy Beskidzkiej, gdzie musieli odszukać kamienny obelisk z tablicami, zawierającymi 89 nazwisk żołnierzy z gminy Andrychów i okolic. Z tablicy „Pamięci oficerów Ziemi Andrychowskiej”, odczytywali imiona i nazwiska zamordowanych w Katyniu w 1940r. Następnie z tablicy upamiętniającej bohaterskiego andrychowianina – Józefa Witka, podawali średnią wieku załogi LIBERATORA. Z pomnika poświęconego żołnierzom z bitwy pod Monte Cassino, odczytywali nazwiska wykute na tym pomniku.  Z tablicy „Pamięci Żołnierzy Legionów Polskich”, wypisywali znajdujące się na niej nazwiska. Tablica przy ulicy Legionów, przypomniała uczniom o synagodze, która została zniszczona w czasie okupacji niemieckiej. Na rogu ulicy Krakowskiej i Szewskiej jest tablica wmurowana w 195. rocznicę konstytucji 3 maja. Uczestnicy gry musieli podać dokładną datę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na Miejskim Domu Kultury znajduje się tablica „Dla upamiętnienia 50. rocznicy likwidacji getta żydowskiego i tragicznej zagłady Żydów” . Ostatnim zadaniem uczniów było podanie roku likwidacji getta w Andrychowie oraz daty wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na tym zakończyła się „piesza” lekcja o historii Andrychowa. Kto wygrał tę grę? O tym przekonamy się w listopadzie, podczas uroczystej wieczornicy patriotycznej. Teraz każda z klas czwartych i piątych, ma dwa tygodnie na podzielenie się zdobytą podczas gry terenowej, wiedzą, i przygotowanie pracy plastycznej. Powodzenia.
Szczególne podziękowania dla Izby Regionalnej w Andrychowie, składają organizatorki. (mp)
 
Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content