Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Laureaci XXVII Konkursu Ekologicznego pn. „POWIETRZE DLA CZŁOWIEKA – CZŁOWIEK DLA POWIETRZA”

Informacje, 28 października 2020 09:50

Tegoroczny XXVII Gminny Konkurs Ekologiczny został ogłoszony 2 września 2020 r. i został skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Andrychów. Zaproszenia do udziału zostały skierowane do 14 przedszkoli publicznych i 3 przedszkoli niepublicznych oraz do 11 szkół z terenu gminy Andrychów tj. 4 szkół podstawowych i 7 zespołów szkół.

Konkurs został podzielony na 4 grupy wiekowe:

I grupa | przedszkolaki oraz uczniowie klas I szkół podstawowych, którzy mieli do wykonania pracę plastyczną pt.: „Dbam o to, czym oddycham” (maksymalny format pracy A3). Dzieci zostały podzielone na 5 kategorii wiekowych: 3-latki, 4-latki i 5-latki, 6-latki oraz uczniowie klas I szkół podstawowych. Każde przedszkole miało prawo przedstawić osiem najlepszych prac, z zastrzeżeniem, że 2 prace winny być wykonane przez poszczególne grupy wiekowe. W przypadku uczniów klas I każda szkoła miała prawo przedstawić dwie najlepsze prace. Prace należało złożyć w terminie do 7 października 2020 r. Na konkurs plastyczny napłynęło łącznie 59 prac z 12 przedszkoli oraz 11 prac uczniów klas I z 6 szkół podstawowych.
Komisja w składzie: Marlena Babik – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie; Elżbieta Karbowiak – Pomoc Administracyjna w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie; Danuta Rusinek – plastyk przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie dokonała wyboru najlepszych prac konkursowych.
W trakcie wyboru zwycięskich prac brano pod uwagę estetykę, samodzielność wykonania pracy plastycznej, technikę wykonania oraz ujęcie tematu.

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 3 lat:
I miejsce – Liliana Bryndza z Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie i Nikola Mrzygłód z Przedszkola przy Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince;
II miejsce – Hanna Łysoń z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach;
III miejsce – Lena Sordyl z Przedszkola przy Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince;

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 4 lat:
I miejsce – Mateusz Gracjasz z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu;
II miejsce – Liliana Rokowska z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie i Karolina Kierczak z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach;
III miejsce – Agata Jasiak z Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie i Amelia Stanek z Przedszkola przy Szkole Podstawowej SPSK w Brzezince;
Wyróżnienie – Stanisław Sikora z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu i Gabriela Stuglik z Niepublicznego Przedszkola „Mały Bystrzak” w Andrychowie;

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 5 lat:
I miejsce – Hanna Czechowska z Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie i Zofia Marek z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie;
II miejsce – Oliwier Majewski z Przedszkola nr 2 w Andrychowie i Aleksandra Jantos z Publicznego Przedszkola Parafialnego w Andrychowie;
III miejsce – Bartosz Ćwiertka z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu i Kaja Gwoździewicz z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Andrychowie;

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 6 lat:
I miejsce – Kornelia Michalec z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie i Helena Zemanek z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku;
II miejsce – Nadia Góra z Przedszkola nr 4 w Andrychowie i Antoni Gałdyn z Publicznego Przedszkola Parafialnego w Andrychowie;
III miejsce – Zuzanna Pająk z Przedszkola nr 2 w Andrychowie i Julia Styborska z Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach;

W kategorii wiekowej uczniowie klas I szkół podstawowych:
I miejsce – Oskar Zawada uczeń kl. I d Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie;
II miejsce – Lena Marek uczennica kl. I b Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie i Alicja Pabiś uczennica kl. I a Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie;
III miejsce – Emilia Dziaduch uczennica kl. I a Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwaldzie;
Wyróżnienie – Wiktoria Bizoń uczennica kl. I b Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolecinie;

II grupa to uczniowie klas II-III szkoły podstawowej. Konkurs dla młodszych uczniów składał się z etapu pisemnego – testu (załącznik do sprawozdania).
27 października 2020 r. do konkursu przystąpiło 19 uczniów klas II i III, z 7 szkół podstawowych naszej Gminy.
Każdy uczeń otrzymał do rozwiązania test składający się z 30 pytań – test wyboru i pytania otwarte, który należało rozwiązać w ciągu 45 min. Za prawidłowo rozwiązany test można było uzyskać max. 34 punkty.

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzenie na terenie powiatu wadowickiego, w tym Gminy Andrychów strefy czerwonej, uczestnicy Konkursu rozwiązywali test w swoich placówkach pod nadzorem Komisji składającej się z przedstawicieli danej szkoły. Arkusze zostały dostarczone w zaklejonych i opieczętowanych kopertach wraz z instrukcją przeprowadzenia testu.
Po zakończeniu części Konkursowej wypełnione testy w zaklejonych, opieczętowanych i zaparafowanych kopertach zostały odebrane przez pracowników Urzędu. Sprawdzenia testu dokonano w Urzędzie Miejskim w Andrychowie.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Szymon Bryndza uczeń kl. III a ze Szkoły Podstawowej SPSK w Brzezince (32 pkt.);
II miejsce – Kacper Fraś uczeń kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie (31 pkt.) oraz Zofia Srzedzińska uczennica kl. III b ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie (31 pkt.);
III miejsce – Agnieszka Mrzygłód uczennica kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie (30 pkt.) oraz Filip Zmiertka uczeń kl. III a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach (29 pkt.),
IV miejsce – Zofia Flaga uczennica kl. III a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie (28,5 pkt.) oraz Daniel Knycz uczeń kl. III b ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach (28 pkt.). Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody za udział w Konkursie.

III grupa to uczniowie klas IV-VI, którzy mieli wykonać ulotkę informacyjną pt.: „Razem dbajmy o to, czym oddychamy”. Pracę należało złożyć w terminie do 7 października 2020 r. Każda szkoła miała prawo przedstawić dwie najlepsze prace, której autorami mogło być maksymalnie 3 uczniów. Do Konkursu zostało złożonych 6 prac wykonanych łącznie przez 7 uczniów, z 3 szkół podstawowych naszej Gminy tj:
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie,
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach,
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.
Przy ocenie pracy były brane pod uwagę:

 • zgodność treści z tematem konkursu,
 • wartości merytoryczne, w tym:
  a) poziom wiedzy,
  b) propozycje realnych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza,
  c) oryginalność materiałów, w tym obserwacje własne,
  d) trafność przekazu ulotki,
  e) szata graficzna (oprawa graficzna, inwencja twórcza, staranność wykonania).

Komisja w składzie: Marlena Babik – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie; Monika Sordyl – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie dokonała oceny dostarczonych prac. Stwierdziła, że na tle pozostałych jedna z nich zasługuje na wyróżnienie, dlatego też postanowiła przyznać Wyróżnienie Damianowi Kręcioch uczniowi kl. VI a ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.
Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody za udział w Konkursie.

IV grupa to uczniowie klas VII-VIII, którzy mieli przedstawić pracę pisemną w formie „listu do sąsiada”.
Celem listu jest zwrócenie uwagi sąsiadowi, który zanieczyszcza powietrze i nakłonienie go do zmiany swojego postępowania oraz nawyków. W liście należy przekonać adresata, że właściwe postępowanie jest zdrowsze – po prostu warto. Prace należało złożyć w terminie do 7 października 2020 r. Każda szkoła miała prawo przedstawić dwie najlepsze prace, z zastrzeżeniem, że autorami każdej z prac może być maksymalnie trzech uczniów.

Do Konkursu zostały złożone 9 prace, wykonane przez 14 uczniów, z 5 szkół z naszej Gminy tj:
Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie,
Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie,
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie,
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach,
Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku,

Przy ocenie pracy były brane pod uwagę:

 • zgodność treści z tematem konkursu,
 • wartości merytoryczne, w tym:
  a) poziom wiedzy,
  b) argumenty nakłaniające sąsiada do prawidłowych zachowań wpływających na poprawę jakości powietrza,
  c) oryginalność materiałów, w tym obserwacje własne,
  d) trafność wniosków,
  e) szata graficzna (oprawa graficzna, inwencja twórcza, staranność wykonania).

Komisja w składzie: Marlena Babik – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie; Katarzyna Matejko – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie wybrała laureatów:

I miejsce – Adam Wojewodzic uczeń kl. VIII b Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach oraz Adrianna Susfał uczennica kl. VII a i Kacper Kiszczak uczeń kl. VII a Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku (praca zespołowa);
II miejsce – Bartosz Kramarz uczeń kl. VII a Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie;
III miejsce – Emilia Mrzygłód uczennica kl. VIII a Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.

Wszystkie nagrody ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny i wprowadzone ograniczenia, w tym m.in. zakaz organizowania spotkań zostały przekazane do poszczególnych placówek przedszkolnych i szkolnych, z prośbą o ich wręczenie laureatom i uczestnikom Konkursu.

Większość działań edukacyjnych (kampanie oraz akcje informacyjno-edukacyjne) zostało zaplanowanych po okresie wakacyjnym – akcje dla dzieci i młodzieży miały zostać przeprowadzone w przedszkolach i szkołach, jednak ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny COVID-19 i wzrost zachorowań i tym samym ograniczeniem dostępności do szkół i obawami rodziców nie zostały zrealizowane. Nie zostały również zorganizowane spektakle, które miały odbyć się podczas rozdania nagród w Konkursie Ekologicznym, na ogłoszony stan epidemiologiczny COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami na terenach powiatów w strefie czerwonej. Sprawozdanie opracowała: Marlena Babik

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urząd Miejski w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content