Przejdź do treści

Laptopy dla dzieci z rodzin pegerowskich

Informacje, 25 stycznia 2023 12:49

Dziś (25 stycznia) dla dwunastu młodych osób przygotowano w Urzędzie Miejskim laptopy. Był to sprzęt zakupiony z myślą o dzieciach z rodzin pegerowskich.

Laptopy dla dzieci z rodzin pegerowskich

Przenośne komputery z rąk burmistrza Tomasza Żaka odebrali głównie rodzice obdarowanych, ale pojawił się też i jeden z beneficjentów. W ceremonii wzięli udział również zastępca burmistrza Wojciech Polak oraz dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Andrzej Szafrański. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Nowi właściciele laptopów to: Gabriela Bik, Eliza Bik, Antoni Fic, Ignacy Fic, Tomasz Kowal, Arkadiusz Kowal, Bartłomiej Marczyński,Wojciech Kukuła, Milena Markowska, Kamila Markowska, Joanna Pawlikowska, Aleksander Pawlikowski.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content