Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Kurs sędziów piłkarskich

Sport, 04 grudnia 2019 08:28

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice informuje, że organizuje kurs sędziowski dla wszystkich chętnych (mężczyzn i kobiet) z terenu powiatu wadowickiego i suskiego.

Podziel się

Zapisy na kurs przyjmowane są w biurze Kolegium Sędziów w Wadowicach, ul. Wojtyłów 17 lub drogą e-mail: [email protected] w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

Rozpoczęcie kursu planowane jest w styczniu 2020 roku.

Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:
– dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);
– odręczne podanie o zakwalifikowanie na kurs;
– ankieta kandydata;
– dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania (nie musi być lekarz sportowy);
– oświadczenie o niekaralności;
– zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;
– numer telefonu i adres e-mailowy.

Wymagania:
– wiek od 16 do 40 lat;
Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej.

Wszystkie pytania należy kierować na adres mailowy: [email protected] lub pod nr tel. 782008943 lub 884999227

Źródło: Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content