Przejdź do treści

Kto poprowadzi PSZOK?

Informacje, 16 października 2023 11:11

Urząd Miejski w Andrychowie ogłosił przetarg na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku do końca 2025 r.

Zainteresowane podmioty mogą się zgłaszać z ofertami najpóźniej do 9 listopada br. do godz. 8.00. Na PSZOK trafiają za darmo przekazane przez mieszkańców naszej gminy: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; zużyte opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli i samochodów osobowych; odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w tym igły,strzykawki i ampułkostrzykawki), farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, żywice, detergenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, żarówki, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe); odpady tekstyliów i odzieży – od dnia 01.01.2025 roku; odpady selektywne (takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady) z wyłączeniem popiołu, w przypadku gdy konieczność ich przekazania powstała poza ustalonym terminem odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się tutaj.

Oprac. jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content