Przejdź do treści

Korzystajmy z bezpłatnego PSZOK-u

Informacje, 15 kwietnia 2015 09:15

Od 1 czerwca 2015 r. zmienią się zasady wywozu odpadów komunalnych w gminie Andrychów. Najbardziej problematyczne odpady tj. zmieszane odpady komunalne (gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach) oraz odpady zielone (gromadzone w workach brązowych) będą odbierane dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada.

Podziel się

Odpady, których rozkład następuje wolniej czyli odpady segregowane inne niż odpady zielone odbierane będą na starych zasadach.
    Dla mieszkańców, którzy chcieliby pozbywać się odpadów segregowanych częściej niż raz miesiącu system gospodarki odpadami oferuje możliwość samodzielnego dostarczania ich do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina Andrychów wyposażona jest aż w dwa takie punkty. 
PSZOK przy ul. Biała Droga w Andrychowie (teren Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 6:00 do 14:00 przyjmuje wszystkie odpady podlegające segregacji ( w tym odpady zielone), odpady wielko-gabarytowe (np. meble, dywany oraz wszystkie odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych), zużyte opony, gruz i odpady remontowo-budowlane.
PSZOK przy ul. Batorego 24 w Andrychowie (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 – 15:00 przyjmuje odpady niebezpieczne: termometry i inne odpady zawierające rtęć, żarówki, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe, baterie i akumulatory, zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, komputery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze, itp.), odpady i opakowania po odpadach zawierających substancje niebezpieczne (oznaczone zgodnie z zasadami oznakowania substancji niebezpiecznych) tj. farby, lakiery, kleje, szczeliwa, rozpuszczalniki itp. 
Wszystkie dostarczone do PSZOK-ów odpady powinny być posegregowane. Zmieszane odpady komunalne wg wytycznych prawa w zakresie gospodarki odpadami nie mogą być przyjmowane, jak sama nazwa wskazuje, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOKi należą do gminnego systemu gospodarki odpadami, dlatego korzystanie z nich jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy złożyli deklarację w Urzędzie Miejskim. 
    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie zaprasza serdecznie do kontaktu pod numerem tel. 33 875 21 91 w celu udzielania dodatkowych informacji na temat zasad funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Powyższe informacje można znaleźć również na stronie internetowej www.zgk.andrychow.pl. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content