Przejdź do treści

Kontrola zbiorników bezodpływowych w naszej gminie

Informacje, 17 lutego 2023 11:10

W ubiegłym roku sejm znowelizował ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zapisał w niej tzw. obowiązek dla burmistrzów, prezydentów miast, że posesje, które wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe muszą być kontrolowane. W naszej gminie od 1 lutego ten obowiązek finalnie spadł na Straż Miejską. Wywóz nieczystości należy mieć udokumentowany, ale to nie wszystko...

Przede wszystkim zapisy ustawy wskazują jednoznacznie, że właściciel nieruchomości, który posiada zbiornik bezodpływowy (szambo), musi mieć podpisaną umowę z jednostką, która realizuje wypompowywanie tych ścieków. – Szambo musi być też zbiornikiem szczelnym, czyli wszystkie nieczystości, które z naszej nieruchomości spływają do tego zbiornika nie mogą się przedostawać do otaczającej go gleby – przekazuje Krzysztof Tokarz, komendant SM w Andrychowie.

POSŁUCHAJ

Całość rozmowy z komendantem Straży Miejskiej w Andrychowie Krzysztofem Tokarzem poniżej:

rf Fot. Robert Fraś

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content