Przejdź do treści

Konkurs plastyczny: „Czas na bajkę – Moje marzenie”

Kultura, 22 czerwca 2022 12:50

Ogłoszono trzynastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Czas na bajkę – Moje marzenie”. Organizatorem jest Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” z siedzibą w Nowym Sączu. Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie konkursu.

XIII Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Plastyczny „Czas na bajkę – Moje marzenie” odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca. Pomysłodawcą wydarzenia jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Konkurs adresowany jest do rodzin, grup szkolnych i przedszkolnych z terenów wiejskich oraz miejskich, które wykonają pracę plastyczną o tematyce „Moje marzenie”.

Poprzez temat „Moje marzenie” rozumie się plastyczne przedstawienie wspólnego marzenia danej rodziny bądź grupy. Praca musi być wykonana kolorową kredą na twardej nawierzchni (np. chodnik, boisko szkolne, dziedziniec itp.). Wymiary minimalne pracy dla grupy do 5 osób to 100 cm x 70 cm (przy większej grupie minimalny format pracy to 100 cm x 200 cm).

Każdy z uczestników (rodzina, grupa) wysyła zdjęcie maksymalnie jednej pracy.

Celem konkursu jest:

  • integracja uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną,
  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,
  • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
  • przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą,
  • rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.


Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie dostępnego do 20 sierpnia br. formularza zgłoszenia na stronie: https://mcksokol.pl/wydarzenie/czas-na-bajke-moje-marzenie i przesłanie za jego pomocą fotografii końcowej pracy plastycznej przedstawiającej „Moje marzenie”.

Oceny prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty Stanisława Szarka. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz zostaną zaproszeni na wspólne warsztaty plastyczne, które będą się odbywać w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu i będą poprzedzać uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się w pierwszej połowie września.

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem oraz prace laureatów opublikowane zostaną 1 września br. na stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Wyróżnione przez Jury prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawach m.in. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu oraz w publikacjach promocyjnych Organizatorów.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Oprac. jd

Podziel się
Skip to content