Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty

Informacje, 16 stycznia 2020 14:16

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie zamieszczono ogłoszenie burmistrza Andrychowa. Dotyczy ono otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

Podziel się

Oto pełna treść ogłoszenia:
Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Zadania z zakresu:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; termin realizacji: w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2020 rok”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2020 rok”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Andrychowskie Święta z Promyczkiem 2020”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z niepełnosprawnością intelektualną „Razem Zawsze” – „ Moja Wielkanoc z Gminą Andrychów ”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach – „Stulecie rocznicy Cudu nad Wisłą”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 500,00 zł.
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny w 2020 roku”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „ Nastrajamy świątecznie ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 000,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”. Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 500,00 zł.

Zadania z zakresu:
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; termin realizacji: od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Wiem jak wspierać”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Fundacja Damy Radę w Tomicach – „Dzieciaki kontra SMOG”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim – „Klockowe L-maszyny” – warsztaty techniczne dla dzieci”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej gminy Andrychów w 2020 roku”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3 w Andrychowie „Trzymajmy się razem „ w Andrychowie – „Moje maleństwo – czego potrzebujesz?”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Moja mała Ojczyzna”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Magiczne gotowanie czyli kulinarnia”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” w Andrychowie – „Seniorzy do term”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” w Andrychowie – „Seniorze – startujemy”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 250,00 zł.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Spotkajmy się razem”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie,Oddział w Andrychowie – „Seniorze zwiedzaj i podziwiaj”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 450,00 zł.

Zadania z zakresu: Turystyki i krajoznawstwa; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 3 w Andrychowie „Mały turysyta z Andrychowa”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „4 pory roku czyli Moja Mała(o)polska”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – „Turystyczny Beskid Mały”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 11 700,00 zł.
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – „XIII Konkurs krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów””.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 200,00 zł.
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „43 Rajd Zimowy po Ziemi Andrychowskiej ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 700,00 zł.
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie- „51 Wiosenny Rajd Turystyczny”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 100,00 zł.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Zadania z zakresu: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęło sześć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” w Andrychowie – „Senior artysta”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Grupa Twórców „MY” w Andrychowie – „Dzielimy się sztuką”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 500,00 zł.
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal – Jubileusz z Orkiestrą”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 17 000,00 zł.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2020 – 45 lat Hufca Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki” w Andrychowie – „Gra terenowa „Śladami historii Andrychowa””.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Andrychów i andrychowianie 1939 – 1945”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 300,00 zł.

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych”.
Na realizację w/w zadania wpłynęło siedem ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – „Andrychów i andrychowianie na zdjęciach i obrazkach”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Fundacja „Memo” w Roczynach – „Ludzie z pasją część 2 – film dokumentalny”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim – „Klocki i zabytki: Kościół pw. św. Macieja Apostoła w Andrychowie” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Andrychów dla dzieci”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Ręko – twory, czyli magia rękodzieła”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Wielka przygoda z literaturą – krok w stronę inteligencji”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Zwykłe „Podaj rękę i nieś nadzieję hasło: Myślę trzeźwo – żyję zdrowo” w Wieprzu – „Bądźmy razem”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Niech zagra orkiestra!”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

c) Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „20 lat Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów”.
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:
Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie – „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 62 000,00 zł.
Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie – „Nowe, inne życie”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 82 000,00 zł.

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów”.
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest: Fundacja „Promyczek” w Targanicach – „Z Promyczkiem w przyszłość 2020”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Zadania z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; termin realizacji: od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło dwadzieścia jeden ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” w Andrychowie – „Sprawni na emeryturze”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” w Andrychowie – „Seniorzy na basen”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.
Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.
Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 320 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – „Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Rzyki”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” w Andrychowie – „Sportowy obóz szkoleniowy dla młodzieży”.
Oferta nie została dopuszczona do konkursu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Andrychowie – „Sport, taniec, pasja”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Klub pływacki "UKS Czwórka Andrychów"”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „Moja pierwsza liga”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „Aktywna babeczka”.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.
Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „Piłka ręczna”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Piłka nożna na wsi”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 40 000,00 zł.
Wadowicko- Andrychowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Wadowicach – „Brydż Andrychowski”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.
Andrychowski Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 230 000,00 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Beskidzianki” w Andrychowie – „Akademia młodego siatkarza”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja Cyklokarpaty w Krakowie – „Bezpłatne zawody rowerowe Cyklokarpaty Kids Race w Rzykach”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści w Bielsku Białej – „MOTO SHOW Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 000,00 zł.
Stowarzyszenie Klub Sportowy Sportwise w Krakowie – „ II PHŁ Inwałd Półmaraton ”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

c) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Zdrowo i sportowo 2020”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 7 200,00 zł.
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Pływanie szansa na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z gminy Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Z Promyczkiem na sportowo”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Fot. naddachami.pl

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content