Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Konkurs „Ochrona zabytków Małopolski”

Informacje, 18 listopada 2021 09:47

Wojewódzkie władze samorządowe ogłosiły kolejną edycję konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”. Wnioski można składać najpóźniej do 15 grudnia.

Z budżetu województwa małopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz będących w złym stanie technicznym.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem obiektu znajdującego się na terenie województwa małopolskiego i wpisanego do rejestru zabytków jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się tutaj.

Oprac. jd

Podziel się
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Reklama
Skip to content