Przejdź do treści

Konkurs: „Małopolska Sieć Sukcesorów”

Informacje, 09 marca 2022 11:23

Samorząd województwa małopolskiego ogłosił konkurs kierowany do organizacji działających w Małopolsce na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia transferu biznesu. Treść komunikatu poniżej.

Organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia transferu biznesu w województwie małopolskim mogą ubiegać się o dotację z budżetu województwa na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. Zainteresowani mogą składać oferty do 30 marca br.

Głównym celem programu „Małopolska Sieć Sukcesorów” jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności u potencjalnych sukcesorów czy osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji. Realizacja zadań służy również wymianie doświadczeń, networkingowi oraz tworzeniu sieci współpracy młodych sukcesorów.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację cyklu spotkań  podnoszących  wiedzę w  kluczowych obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu. Spotkaniom towarzyszyć powinna wymiana doświadczeń oraz networking uczestników moderowany przez eksperta merytorycznego.

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy realizujące działania z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, sukcesji.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 100 tys. zł. W ramach konkursu przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.malopolska.pl

Oprac. jd Wizualizacja: Urząd Marszałkowski w Krakowie

Podziel się
Skip to content