Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Konkurs „Bukiety na Zielną”

Informacje, 27 lipca 2021 09:43

Piękna wielowiekowa tradycja obchodzenia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy też Święta Zaśnięcia Maryi albo też Uroczystości Matki Boskiej Zielnej. SGW w Andrychowie zachęca do udziału w konkursie.

I. Organizator konkursu

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

II. Cel konkursu „Bukiety na Zielną”

  • Powrót do zwyczajów , oraz wiedzy o nazwach i zastosowaniu większości święconych roślin.
  • Połączenie modlitwy, piękna, wiedzy o przyrodzie i o właściwościach leczniczych roślin.

III. Uczestnicy konkursu

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wadowickiego i oświęcimskiego. Uczestnikami konkursu mogą być również osoby fizyczne – gospodynie.

IV. Założenia konkursu

Przez wieki, w pewne dni w roku, ludzie święcili w kościołach bukiety zawierające zioła, kwiaty, zboża i warzywa. W naszym kraju najważniejszymi takimi okazjami były: oktawa Bożego Ciała, kiedy święcono wianki i dzień Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) kiedy święcono bukiety. Święta te uzupełniały się wyśmienicie. Po Bożym Ciele święcono zioła kwitnące na początku lata, a na Zielną – te kwitnące późnym latem.
Poświęcone rośliny miały różnorodne zastosowanie. Bukiety i wianki trzymano przez cały rok, wierzono, że chronią od nieszczęścia, choroby, czy pioruna. Wianki czasami wieszano na drzwiach, a bukiety z Zielnej wkładano za święte obrazy. Wyciągnięte z nich zioła lecznicze były szczególnie skuteczne w leczeniu ludzi i zwierząt. Badając tradycję używania ziół w Polsce zauważono zanik wielu zwyczajów oraz wiedzy o nazwach i zastosowaniu większości roślin. Znajomość tego, co gdzie się święci, jak się nazywa i jak to używano, to klucz do miejscowej wiedzy zielarskiej. Do najczęściej spotykanych przy święceniu gatunków należały: piołun, krwawnik, wrotycz, dziurawiec, rumianek, bratki polne i miętę. Inne zioła kwitnące w tym czasie i wkładane do bukietów to maki, szałwia, macierzanka, wrotycz, koper, kminek, koński szczaw, boże drzewko, rozmaryn czy melisa. Do bukietów ziół dodawano również inne rośliny, takie jak zboża, marchew, jabłka, kwiaty.

V. Kryteria ocen

Bukiety będą oceniane na podstawie zdjęć przez Komisję powołaną przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie według następujących kryteriów.

  • skład bukietów
  • estetyka wykonania
  • ogólne wrażenie

VI. Warunki uczestnictwa

Uczestnicy konkursu mogą zgłosić tylko jedną pracę w jednej z kategorii*:

– prace przedstawicielek poszczególnych kół KGW;

– prace osób fizycznych – gospodyń;

*Nadesłane na konkurs zdjęcia prac winny być własnością autora, należy wykonać 3 ujęcia z przodu , z góry i z gospodynią. Praca winna być opatrzona danymi; nazwisko autora, nazwa koła KGW.
Zdjęcia prac należy nadesłać drogą mailową na adres wins@andrychow.pl od 12 do 14 sierpnia 2021 r.
Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie z siedzibą ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość w celu przeprowadzenia konkursu.

VII. Nagrody

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone w dniu najbliższego zebrania Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Andrychowie. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród, zgodnie ze zgłoszeniami.

VIII. Inne ustalenia

Organizator Konkursu „Bukiety na Zielną” Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie w celu realizacji, archiwizacji, promocji oraz dokumentacji imprezy oraz publikacji tych danych na stronie internetowej www.sgw.andrychow.pl

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content